KP LOGATEC  

Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07:30 - 14:30
malica: 10:00 - 10:30

Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek - petek: 06.30 - 14.30
torek (1.4.-31.10.): 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

Domov

 

Info

Kazalo strani

Kje smo

Imenik zaposlenih

Pogosta vprašanja

KIJZ

NS

 

Komunala.info
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.


Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi

         
 

Obrazci

 

Predpisi

 

Javna naročila

 

Statistika

 

Koledar odvoza odpadkov

 

Novice

         
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon:

  01 / 750 81 10

faks:

  01 / 750 81 11

gsm:

  051 656 271, int. 10

e-pošta:

  info@kp-logatec.si


Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:

gsm:

  041 310 294 (24/7)


Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod:

041 308 666

kanalizacija, ceste:

041 310 295


Dosegljivi za stranke:

pon - pet:

07:30 - 14:30

malica:

10:00 - 10:30


Delovni čas zbirnega centra:

pon - pet:

06.30 - 14.30

torek:

06.30 - 17.00  (od 1.4. do 31.10.)

sobota:

07.00 - 12.00

malica:

 10.00 - 10.30

gsm:

051 653 448

 

Domov

Novice

Pojav "BELA VODA"

22.08.2017

Prejeli smo več klicev o pojavu "bele vode", zato vam sporočamo, da je bela obarvanost vode iz pipe fizikalen pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini.

Sporočamo vam, da je pojav posledica nižjega nivoja podtalnice in delovanja črpalke v vrtini. Pojav skušamo omiliti s spremembo nastavitve črpanja vode iz vrtine. 

  

DEPO - STARO ZA NORO

25.04.2017

Občanke in občane občine Logatec obveščamo, da vsi, ki imate shranjene predmete, ste se jih naveličali, so pa še vedno uporabni, zanimivi kot surovina ali potrebni popravila, takšne predmete lahko oddate v trgovini depó Vrhnika. (Večje predmete oz. kose pohištva pa po predhodnem dogovoru na tel. št. 041 777 385).

VEČ INFORMACIJ izveste v LETAKU.

  

E - ODPADKI, RECIKLIRAJMO!

07.02.2017

Obveščamo vas, da smo pristopili k akciji E-RECIKLIRAJ, katere namen je ozaveščanje ljudi o pomembnosti pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter vplivanje na spremembo njihovega vedenja ter vzpostavitev infrastrukturne mreže uličnih e-zbiralnikov za čimbolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij.

Dogodek lansiranja uličnih e-zbiralnikov bo potekal v Postojni v petek 17.2.2017. S tem dogodkom se bo konec februarja vzpostavila mreža uličnih e-zbiralnikov v občini Logatec. Kaj pa sodi v te e-zbiralnike, si lahko preberete na povezavi LETAK E-RECIKLIRAJ.

  

PRILAGODITEV/SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV

02.02.2017

Z mesecem januarjem veljajo nove cene komunalnih storitev, s čimer ste bili uporabniki obveščeni že v decembrski številki Logaških novic in na prilogi k računu za komunalne storitve za mesec januar.

Nekaj več podrobnosti o samih razlogih za prilagoditev oz. spremembe cen si lahko preberete tudi v pripetem dokumentu.

Lahko pa si v rubriki 'ceniki' ogledate tudi same elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb. V njih so navedene vse podlage in razlogi za oblikovanje cen komunalnih storitev.

 

Dokument:

obrazlozitve prilagoditev-sprememb cen komunalnih storitev

  

PRIPOROČILA OB IZVAJANJU ČISTILNIH AKCIJ

10.03.2016

S strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) objavljamo priporočila za varno delo ljudi v čistilnih akcijah, saj se začenjajo spomladanski meseci, ko različna društva organizirajo čiščenje okolice. Spletna povezava na dvoje priporočil za osebe, ki se bodo čistilnih akcij udeležili: Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah. Pri čiščenju naletimo na različne vrste odpadkov, tudi na nevarne, kot so na primer ostri predmeti in odpadki, ki vsebujejo azbest. V navodilih NIJZ navajajo napotke za pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov ter o osebni zaščiti in varovalni opremi.
 

  

OBVESTILO - Javno kanalizacijsko omrežje v Logatcu

01.03.2016

Obveščamo vas, da je javno kanalizacijsko omrežje na območju Martinj hriba in naselja Kalce obratujoče oziroma delujoče.

  

PRIJAVA za prejemanje E-RAČUNA

17.12.2014

Po novem vam omogočamo pošiljanje računov v elektronski obliki na vašo e – pošto ali v spletno banko.

KAJ JE E – RAČUN?

E – RAČUN je elektronska oblika računa, ki nadomešča papirnati račun poslan po klasični pošti. Omogoča poenostavljeno poslovanje, enostavno arhiviranje in prihranek.

Ob PRIJAVI na e – račun NE boste več prejemali računov po klasični pošti. Prijavite se lahko na sedežu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. ali preko e-racuni@kp-logatec.si .

  

Portal NI VODE

18.11.2014

Kliknite na povezavo, kjer se lahko registrirate na portal NI VODE. Navodila o postopku registracije so objavljena pod Oskrba s pitno vodo.

  

Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov

24.05.2013

Z uvedbo novih cen komunalnih storitev, ki veljajo od 1.5.2013 prihaja do spremembe pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja bioloških odpadkov. Storitev ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV je bila do sedaj vključena v ceno storitve za ravnanje z odpadki, po novem pa bo to nova postavka, ki se bo zaračunavala uporabnikom, ki to storitev koristijo. Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike GOSPODINJSTVA se upošteva volumen 30 litrov na osebo mesečno. Skupna cena za 30 litrov oz. na osebo iz gospodinjstva bo znašala 0,75 EUR z DDV, ki bo sestavljena iz dveh cen, in sicer cena za storitev zbiranja bio odpadkov v višini 0,72 EUR z DDV in cena za uporabo javne infrastrukture za zbiranje bio odpadkov v višini 0,03 EUR z DDV.

V kolikor želite storitev zbiranja bioloških odpadkov odpovedati, od vas potrebujemo pisno izjavo, da boste biološke odpadke kompostirali in da ne želite več koristiti storitve zbiranja bioloških odpadkov. Pri izvajanju storitev bomo zelo dosledni in biološke odpadke odvažali le od tistih uporabnikov, ki jih bodo tudi plačevali. V kolikor boste posodo postavili na odjemno mesto za odvoz, bomo to dokumentirali in vam storitev zaračunali.

Uporabnikom, ki boste te storitve še naprej koristili svetujemo, da svojo posodo za bio odpadke vidno označite tako, da bo razvidno kateremu odjemnemu mestu pripada (npr. ulica in HŠ, lahko priimek, …). S tem si zagotovite, da vam bo posoda zagotovo izpraznjena.

  

Komunala.info

01.10.2012

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanje vodomera. Registrirajte se na: Komunala.info

Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  

Biorazgradljive vrečke

01.03.2012

Obveščamo vas, da biorazgradljive vrečke od 01.03.2012 niso več brezplačne. Še vedno pa jih je možno dobiti v dveh velikostih, in sicer 120 in 240 litrov. Cene odvoza bioloških odpadkov v biorazgradljivi vrečki so objavljene na ceniku komunalnih proizvodov in storitev.

  

 


Pravilno ločevanje odpadkov

Povezave

Pogrebi

Navodila v primeru smrti

Možnost zaposlitve
Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

SPLETNA STRAN JE V IZDELAVI.

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC

         

01 750 81 10
info@kp-logatec.si

 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ