KP LOGATEC  

Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

Domov

 

Info

Kazalo strani

Kje smo

Imenik zaposlenih

Pogosta vprašanja

KIJZ

 

Komunala.info
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 

         
 

Obrazci

 

Predpisi

 

Javna naročila

 

Statistika

 

Koledar odvoza odpadkov

 

Novice

         
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila
Program dela

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon:

  01 / 750 81 10

faks:

  01 / 750 81 11

gsm:

  051 656 271, int. 10

e-pošta:

  info@kp-logatec.si


Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:

pogrebna dejavnost:

041 310 294 (24/7)


Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod:

041 308 666

kanalizacija, ceste:

041 310 295


Dosegljivi za stranke:

pon - pet:

  od 07:30 do 14:30

malica:

  od 10:00 do 10:30


Delovni čas zbirnega centra:

pon, sre, čet, pet:

  od 06.30 do 14.30

torek:

  od 06.30 do 17.00

sobota:

  od 07.00 do 12.00

gsm ZC:

  051 653 448

 

Domov

Novice

Spremenjen urnik odvoza odpadkov

01.09.2014

S 1. septembrom smo spremenili urnik odvoza odpadkov. Nov urnik ste prejeli pri položnicah za mesec julij. Objavljen je tudi na spletni strani pod Koledar odvoza odpadkov.

  

Praznjenje greznic in MKČN - Lavrovec, Hlevni vrh, Vrh Sv. Treh Kraljev in Hleviše

25.08.2014

Od 25. 8. dalje bomo praznili greznice v naseljih Lavrovec, Hlevni vrh, Vrh Svetih Treh Kraljev in Hleviše.

  

Seznam MKČN, ki na dan 27.3.2014 izpolnjujejo pogoje

18.06.2014

Spoštovani,
v prilogi vam je na voljo seznam MKČN, ki na dan 27.3. 2014 razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Ta dokumentacija dokazuje, da je MKČN lahko v prodaji na slovenskem trgu, ne predstavlja pa dokazila, da izpolnjuje tudi zahteve predpisov na področju varstva okolja. Seznam ni dokončen in se bo dopolnjeval s prejemom ustrezne dokumentacije od dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN.

Seznam je sestavljen na podlagi prostovoljne odločitve dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN, da strokovna komisije Zbornice komunalnega gospodarstva pregleda ustrezno dokumentacijo naprav, ki so v prodaji v Sloveniji. V kolikor neki ponudnik MKČN ni na seznamu, to še ne pomeni, da njegova naprava ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih.

Izvajalci javnih služb imajo kljub temu, da je neka MKČN uvrščena na seznam, pravico in dolžnost stranko obiskati, izdelati oceno obratovanja in podobno, in seveda storitev tudi zaračunati, kar je pogosto (poleg vprašanj v zvezi z okoljsko dajatvijo) problem.

PDF dokument: Seznam MKČN, ki na dan 27.3.2014 izpolnjujejo pogoje

  

Uporaba odpadnega blata v kmetijstvu

24.05.2013

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12) možnost, da blato iz lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

POZOR! Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN je potrebna pisna izjava, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št. 62/08). Izjava naj vsebuje tudi MID-KMG (številka kmetijskega gospodarstva) in podatek o številu GVŽ. Izjavo posredujte pisno ali osebno na Komunalno podjetje Logatec d.o.o., da vas bomo uvrstili na seznam uporabnikov, katerim ni potrebno prazniti greznice oziroma MKČN, s čimer ste tudi oproščeni mesečnega plačevanja storitev, povezanih z greznicami oz. MKČN. Pomagate si lahko tudi z obrazcem 'IZJAVA o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu', ki ga najdete na naši spletni strani v rubriki 'Obrazci'.

  

Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov

24.05.2013

Z uvedbo novih cen komunalnih storitev, ki veljajo od 1.5.2013 prihaja do spremembe pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja bioloških odpadkov. Storitev ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV je bila do sedaj vključena v ceno storitve za ravnanje z odpadki, po novem pa bo to nova postavka, ki se bo zaračunavala uporabnikom, ki to storitev koristijo. Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike GOSPODINJSTVA se upošteva volumen 30 litrov na osebo mesečno. Skupna cena za 30 litrov oz. na osebo iz gospodinjstva bo znašala 0,75 EUR z DDV, ki bo sestavljena iz dveh cen, in sicer cena za storitev zbiranja bio odpadkov v višini 0,72 EUR z DDV in cena za uporabo javne infrastrukture za zbiranje bio odpadkov v višini 0,03 EUR z DDV.

V kolikor želite storitev zbiranja bioloških odpadkov odpovedati, od vas potrebujemo pisno izjavo, da boste biološke odpadke kompostirali in da ne želite več koristiti storitve zbiranja bioloških odpadkov. Pri izvajanju storitev bomo zelo dosledni in biološke odpadke odvažali le od tistih uporabnikov, ki jih bodo tudi plačevali. V kolikor boste posodo postavili na odjemno mesto za odvoz, bomo to dokumentirali in vam storitev zaračunali.

Uporabnikom, ki boste te storitve še naprej koristili svetujemo, da svojo posodo za bio odpadke vidno označite tako, da bo razvidno kateremu odjemnemu mestu pripada (npr. ulica in HŠ, lahko priimek, …). S tem si zagotovite, da vam bo posoda zagotovo izpraznjena.

  

Komunala.info

01.10.2012

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanje vodomera. Registrirajte se na: Komunala.info

Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  

Biorazgradljive vrečke

01.03.2012

Obveščamo vas, da biorazgradljive vrečke od 01.03.2012 niso več brezplačne. Še vedno pa jih je možno dobiti v dveh velikostih, in sicer 120 in 240 litrov. Cene odvoza bioloških odpadkov v biorazgradljivi vrečki so objavljene na ceniku komunalnih proizvodov in storitev.

  

 

 

Nov poslovni račun

Že nekaj mesecev imamo odprt nov poslovni račun pri Deželni banki Slovenije d.d. 

Poslovni račun pri Novi ljubljanski banki je v zapiranju, zato prosimo, da vsa plačila nakazujete na poslovni račun, ki je naveden na prejetem računu. 

Hvala za razumevanje. 


Pravilno ločevanje odpadkov

Povezave

Pogrebi

Navodila v primeru smrti

Možnost zaposlitve
Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC

         

T 01 750 81 10
E info@kp-logatec.si

 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ