KP LOGATEC  

Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

Domov

 

Info

Kazalo strani

Kje smo

Imenik zaposlenih

Pogosta vprašanja

KIJZ

 

Komunala.info
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 

         
 

Obrazci

 

Predpisi

 

Javna naročila

 

Statistika

 

Koledar odvoza odpadkov

 

Novice

         
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila
Program dela

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon:

  01 / 750 81 10

faks:

  01 / 750 81 11

gsm:

  051 656 271, int. 10

e-pošta:

  info@kp-logatec.si


Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:

pogrebna dejavnost:

041 310 294 (24/7)


Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod:

041 308 666

kanalizacija, ceste:

041 310 295


Dosegljivi za stranke:

pon - pet:

  od 07:30 do 14:30

malica:

  od 10:00 do 10:30


Delovni čas zbirnega centra:

pon. - pet:

  od 06.30 do 14.30

torek (od 1.4. do 31.10.) :

  od 06.30 do 17.00

sobota:

  od 07.00 do 12.00

gsm ZC:

  051 653 448

 

Domov

Novice

Voščilo 2015

19.12.2014

  

PRIJAVA za prejemanje E-RAČUNA

17.12.2014

Po novem vam omogočamo pošiljanje računov v elektronski obliki na vašo e – pošto ali v spletno banko.

KAJ JE E – RAČUN?

E – RAČUN je elektronska oblika računa, ki nadomešča papirnati račun poslan po klasični pošti. Omogoča poenostavljeno poslovanje, enostavno arhiviranje in prihranek.

Ob PRIJAVI na e – račun NE boste več prejemali računov po klasični pošti. Prijavite se lahko na sedežu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. ali preko e-racuni@kp-logatec.si .

  

Portal NI VODE

18.11.2014

Kliknite na povezavo, kjer se lahko registrirate na portal NI VODE. Navodila o postopku registracije so objavljena pod Oskrba s pitno vodo.

  

OBVESTILO O PRETEKU ROKA za izdajo soglasja priključitve v Rovtah

18.11.2014

Občane Rovt obveščamo o preteku 6 mesečnega roka za oddajo VLOGE ZA IZDAJO SOGLASJA za priklop na kanalizacijsko omrežje Rovt. Prosimo, da do konca novembra 2014 oddate vlogo.V nasprotnem primeru vas bomo morali v skladu s 52. členom Odloka o odvajanju, prijaviti občinski inšpekcijski službi.

  

Sprememba odvoza za okoliš 10 in 1

06.11.2014

Pri zbiranju in odvozu odpadkov so uporabnike opozarjamo še na naslednje spremembe:

  • Odjemna mesta okoliša 10 imajo odvoz embalaže vsako tretjo sredo (naslednji odvoz je 15.10.2014), odvoz mešanih komunalnih odpadkov (siva/črna posoda) pa vsak tretji četrtek (naslednji odvoz je 16.10.2014).
  • Naslovi Gozdna pot 24, 24A, 26 in 26A, Notranjska cesta 68, 68A in70 ter Pod gozdom 6A spadajov okoliš 10(E10, M10). Naslednji odvoz embalaže je 15.10.2014 ter mešanih komunalnih odpadkov 16.10.2014.
  • Celotna Rožna ulica ter ulica Pod gozdom (razen Pod gozdom 6A) spadajo v okoliš 1 (E1, M1). Naslednji odvoz je 16.10.2014.

Za preostale ulice in naselja ostane odvoz odpadkov nespremenjen.

  

Spremenjen urnik Zbirnega centra Ostri vrh

03.11.2014

V času od novembra 2014 in do vključno marca 2015 ima Zbirni center vsak torek spremenjen urnik, in sicer v tem obdobju bo odprt med 6.30 in 14.30 uro.

Za preostale dni ostane urnik nespremenjen.

Hvala za razumevanje.

  

Sprememba odvoza za okoliš 8, 9 in 10

02.10.2014

Pri odvozu odpadkov so spremembe sledeče:

  • Prestavitev odjemnih mest iz okoliša 9 v okoliš 10, in sicer Petkovec 14, 15, 39, 40, 41, 42, 52, 53, 58, 63 in 64. Naslednji odvoz okoliša 10 je v sredo 5.11.2014 za embalažo ter v četrtek 6.11.2014 za mešane komunalne odpadke.
  • Prestavitev odjemnih mest iz okoliša 9 v okoliš 8, in sicer Petkovec 32, 32 A in 33. Naslednji odvoz za okoliš 8 je v petek 7.11.2014 za embalažo in mešane komunalne odpadke.
  • Prestavitev odjemnih mest iz okoliša 8 v okoliš 9, in sicer Rovte 35, 36, 153 in 155 ter Hleviše 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 20 ter Hlevni vrh 3. Naslednji odvoz za okoliš 9 je v petek 14.11.2014 za embalažo in mešane komunalne odpadke.

Za preostale ulice in naselja ostane odvoz odpadkov nespremenjen.

  

Nov poslovni račun

30.09.2014

Že nekaj mesecev imamo odprt nov poslovni račun pri Deželni banki Slovenije d.d. 

Poslovni račun pri Novi ljubljanski banki je v zapiranju, zato prosimo, da vsa plačila nakazujete na poslovni račun, ki je naveden na prejetem računu. 

Hvala za razumevanje. 

  

Spremenjen urnik odvoza odpadkov

01.09.2014

S 1. septembrom smo spremenili urnik odvoza odpadkov. Nov urnik ste prejeli pri položnicah za mesec julij. Objavljen je tudi na spletni strani pod Koledar odvoza odpadkov.

  

Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov

24.05.2013

Z uvedbo novih cen komunalnih storitev, ki veljajo od 1.5.2013 prihaja do spremembe pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja bioloških odpadkov. Storitev ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV je bila do sedaj vključena v ceno storitve za ravnanje z odpadki, po novem pa bo to nova postavka, ki se bo zaračunavala uporabnikom, ki to storitev koristijo. Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike GOSPODINJSTVA se upošteva volumen 30 litrov na osebo mesečno. Skupna cena za 30 litrov oz. na osebo iz gospodinjstva bo znašala 0,75 EUR z DDV, ki bo sestavljena iz dveh cen, in sicer cena za storitev zbiranja bio odpadkov v višini 0,72 EUR z DDV in cena za uporabo javne infrastrukture za zbiranje bio odpadkov v višini 0,03 EUR z DDV.

V kolikor želite storitev zbiranja bioloških odpadkov odpovedati, od vas potrebujemo pisno izjavo, da boste biološke odpadke kompostirali in da ne želite več koristiti storitve zbiranja bioloških odpadkov. Pri izvajanju storitev bomo zelo dosledni in biološke odpadke odvažali le od tistih uporabnikov, ki jih bodo tudi plačevali. V kolikor boste posodo postavili na odjemno mesto za odvoz, bomo to dokumentirali in vam storitev zaračunali.

Uporabnikom, ki boste te storitve še naprej koristili svetujemo, da svojo posodo za bio odpadke vidno označite tako, da bo razvidno kateremu odjemnemu mestu pripada (npr. ulica in HŠ, lahko priimek, …). S tem si zagotovite, da vam bo posoda zagotovo izpraznjena.

  

Komunala.info

01.10.2012

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanje vodomera. Registrirajte se na: Komunala.info

Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  

Biorazgradljive vrečke

01.03.2012

Obveščamo vas, da biorazgradljive vrečke od 01.03.2012 niso več brezplačne. Še vedno pa jih je možno dobiti v dveh velikostih, in sicer 120 in 240 litrov. Cene odvoza bioloških odpadkov v biorazgradljivi vrečki so objavljene na ceniku komunalnih proizvodov in storitev.

  

 


Pravilno ločevanje odpadkov

Povezave

Pogrebi

Navodila v primeru smrti

Možnost zaposlitve
Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

SPLETNA STRAN JE V IZDELAVI.

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC

         

T 01 750 81 10
E info@kp-logatec.si

 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ