KP LOGATEC  

Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07:30 - 14:30
malica: 10:00 - 10:30

Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek - petek: 06.30 - 14.30
torek (1.4.-31.10.): 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

Domov

 

Info

Kazalo strani

Kje smo

Imenik zaposlenih

Pogosta vprašanja

KIJZ

NS

 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.


Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi

         
 

Obrazci

 

Predpisi

 

Javna naročila

 

Statistika

 

Koledar odvoza odpadkov

 

Novice

         
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon:

  01 / 750 81 10

faks:

  01 / 750 81 11

gsm:

  051 656 271, int. 10

e-pošta:

  info@kp-logatec.si


Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:

gsm:

  041 310 294 (24/7)


Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod:

041 308 666

kanalizacija, ceste:

041 310 295


Dosegljivi za stranke:

pon - pet:

07:30 - 14:30

malica:

10:00 - 10:30


Delovni čas zbirnega centra:

pon - pet:

06.30 - 14.30

torek:

06.30 - 17.00  (od 1.4. do 31.10.)

sobota:

07.00 - 12.00

malica:

 10.00 - 10.30

gsm:

051 653 448

 

Domov

Pogosta vprašanja

Postavi vprašanje

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Prejeli smo že nekaj vprašanj, povezanih z našo dejavnostjo. Nekaj odgovorov na vprašanja vam podajamo spodaj. Preberite si jih, mogoče iščete prav te informacije.

Zakaj ne odvažamo odpadkov odloženih poleg posode za odpadke?

Odpadke v občini Logatec pobiramo le v za to namenjenih posodah in dodatno le v ustreznih PVC vrečkah z logotipom našega podjetja. To ravnanje je v skladu s 16. členom Odloka o ravnanju z odpadki v občini Logatec in preprečuje neenako obravnavanje občanov, saj nekateri pridno ločujejo odpadke, med tem ko drugi med nekoristne odpadke odlagajo tudi odpadke, ki se reciklirajo. Vrečke, ki jih pobiramo poleg posode so zato namenjene predvsem tistim občanom, ki se jim večje količine odpadkov pojavijo občasno, vendar pa v povprečju ne potrebujejo nove posode za odpadke. Te vrečke so velikosti 130 l in so rumene barve, z logotipom našega podjetja in z znakom, ki označuje, da se vanj odlaga nekoristne odpadke. Odpadki, ki so poleg posode odloženi v drugih vrečkah, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža.

V primeru, da se večja količina odpadkov pri uporabniku pojavlja stalno, si je le-ta dolžan priskrbeti dodatno posodo za odpadke. Vrečke so le dopolnilo posodam in jih ne nadomeščajo ter se jih na dan odvoza odpadkov pusti ob posodi za odpadke. PVC vrečke z znakom našega podjetja lahko kupite pri blagajni na sedežu našega podjetja. V ceni vrečke je zajet strošek ravnanja z odpadki in okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu s cenikom podjetja..

Kdo mora biti vključen v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki?

Po občinskem odloku in pravilniku, ki urejata ravnanje z odpadki morajo biti na celotnem območju občine Logatec v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi lastniki, porabniki oziroma upravljavci stanovanjskih in poslovnih prostorov v naseljih občine Logatec, pri katerih nastajajo odpadki (torej vsi).

Kako lahko sporočim stanje vodomera?

Stanje vašega vodomera nam lahko sporočite na več načinov:

  • telefon: 01/750 81 10 ali faks: 01/750 81 11
     
  • elektronski naslov: info@kp-logatec.si
     
  • preko naše spletne strani, kjer se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju imate zapisana na računu. Tu si lahko ogledate tudi dosedanjo zaračunano porabo. Najbolje, da stanje vodomera sporočite konec meseca, saj bo le tako zaračunana dejanska poraba vode.
     

Kaj je pavšal in kaj poračun?

Količina porabe vode in s tem tudi količina odvajanja ter čiščenja odpadnih voda je na računu za komunalne storitve zaračunana kot pavšal. To pomeni, da je zaračunana količina porabe vode določena glede na povprečno letno ali polletno porabo. Točno porabe vode v gospodinjstvih kontroliramo dvakrat letno in takrat izstavimo račun za dejansko porabo vode – to pa je poračun. V vmesnem obdobju, ko zaračunavamo pavšal je lahko dejanska poraba vode višja ali nižja, v tem primeru je potem poračun višji ali pa nižji. Da se izognete prevelikemu poračunu dvakrat letno, nam lahko vaše stanje vodomera kadarkoli sporočite. Najbolje je, če to storite konec meseca, saj bo le tako zaračunana pravilna poraba. Razlog za večjo porabo vode pa je lahko tudi napaka na internem vodovodnem omrežju, kar povzroča da voda nekje pušča. Da se prepreči slednje, je potrebno občasno preveriti vodomer. To storimo tako, da zapremo vse pipe in preverimo, da tudi ostali porabniki vode (pomivalni, pralni stroj) ne delujejo, in potem pogledamo na vodomer. Če so vsi kazalci in številke pri miru, je z internim vodovodnim omrežjem vse v najlepšem redu, če pa se kazalci ali številke premikajo, potem je potrebno poiskati napako in jo čim prej odpraviti, da ne izteče večja količina vode.

Reklamacije računov sprejemamo do roka plačila. Račune za naše storitve lahko poravnate na vseh poštah in bankah, na Hranilnici Vipava v Logatcu pa lahko naše storitve poravnate brez provizije.

Če pa odgovora še vedno ne najdete, nam lahko postavite vaše vprašanje. Pri odgovoru bomo poskušali biti kar najbolj hitri in natančni.

 


NOVICE
PREKINJENA DOBAVA PITNE VODE - KALCE, GRČAREVEC, REŽIŠKA CESTA, LIPCA, STRMICA IN DEL GRAJSKE POTI
Obvestilo Rovte - Dobava pitne vode iz VS Logatec
SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA
BELA VODA
PRAZNENJE GREZNIC IN MKČN
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 2019
PRIJAVA za prejemanje E-RAČUNA
BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine
Obvestilo glede pošiljanja sporočil
Obvestilo strankam, ki komunalne storitve plačujejo preko SEPA direktne bremenitve (TRAJNIKA)
DEPO - STARO ZA NORO
E - ODPADKI, RECIKLIRAJMO!
PRILAGODITEV/SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV
PRIPOROČILA OB IZVAJANJU ČISTILNIH AKCIJ
OBVESTILO - Javno kanalizacijsko omrežje v Logatcu
Portal NI VODE
Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov
Biorazgradljive vrečke
   


Pravilno ločevanje odpadkov

Povezave

Pogrebi

Navodila v primeru smrti

Možnost zaposlitve
Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

SPLETNA STRAN JE V IZDELAVI.

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC

         

01 750 81 10
info@kp-logatec.si

 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ