Domov      Informacije      Imenik zaposlenih KIJZ      NS      FAQ
 
   
 
     KP Logatec
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 

Ceniki

Cenik komunalnih storitev - avgust 2018
Cenik komunalnih storitev - september 2018
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od aprila 2018)
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cenik plakatiranja
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik pokopaliških in pogrebnih storitev
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije

Priloge k računom

Obvestilo strankam, ki komunalne storitve plačujejo preko SEPA direktne bremenitve (TRAJNIKA)
PRAZNENJE GREZNIC IN MKČN v naselju Kalce in Logatec
ŠTUDENTSKO DELO
OBVESTILO mojupravljalec.si
Obvestilo glede pošiljanja sporočil

 

 

Obvestilo strankam, ki komunalne storitve plačujejo preko SEPA direktne bremenitve (TRAJNIKA)

Strankam, ki komunalne storitve plačujete preko SEPA direktne bremenitve (TRAJNIKA) in ste prejeli mesečni obračun komunalnih storitev za AVGUST 2018 s pripisanimi zamudnimi obrestmi, se vam opravičujemo za nastalo situacijo. Zamudne obresti se obračunajo samo za zamujena plačila. V kolikor ste na dan odtegnitve (torej vsakega 18.ga v mesecu) imeli kritje na vašem osebnem računu, smo vam neupravičeno zaračunali zamudne obresti in se vam le te 18. 9. 2018 ne bodo odtegnile. V kolikor pa na dan odtegnitve niste imeli kritja na osebnem računu ali pa ste v kratkem z nami podpisali soglasje za direktno bremenitev pa ste pred tem plačevali z zamudo, so zamudne obresti zaračunane upravičeno.

Hvala za razumevanje

  

PRAZNENJE GREZNIC IN MKČN v naselju Kalce in Logatec

Obveščamo vas, da bomo v skladu s potrjenim Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Logatec, v mesecu avgustu 2018 pričeli z organiziranim odvozom blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v naseljih Kalce in Logatec. Praznjenje greznic bomo izvajali na območju, kjer ni zgrajene javne kanalizacije.

  

Sedež podjetja: Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra:
pon - pet: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00 (od 1.4. do 31.10.)
sobota: 07.00 - 12.00
malica: 10.00 - 10.30
gsm: 051 653 448
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295


 
  Vse pravice pridržane © 2019
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije:
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2019 | CMSx