Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

DOMOV

Info      Kazalo strani      Kje smo      Imenik zaposlenih      Pogosta vprašanja      KIJZ

 

Novice

   

Obrazci

   

Predpisi

   

Javna naročila

   

Statistika

   

Koledar odvoza odpadkov

 
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila
Program dela
 

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon: 01 / 750 81 10
faks: 01 / 750 81 11
gsm: 051 656 271, int. 10
e-mail: info@kp-logatec.si
dežurni gsm:
  - vodovod: 041 308 666
  - kanalizacija, ceste: 041 310 295
  - pogrebna dejavnost: 041 310 294
gsm deponija in ZC: 051 653 448

Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: od 06.30 - 14.30
torek: od 06.30 do 17.00
sobota: od 07.00 do 12.00


Domov | Predpisi

Predpisi

Oskrba s pitno vodo

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)


Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN 10/2009)

Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec; LN 06/2012

Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec; LN 12/2009

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013)

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)


Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (LN 4/2009)


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 12/2001)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 10/2007)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 11/2012)


Drugo

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec

Odlok o občinskih taksah v občini Logatec

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Tržni red na tržnici v Logatcu

Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)

Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)

Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja

Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)pravilno ločevanje odpadkov

povezave

pogrebi

navodila v primeru smrti

mali oglasi

možnost zaposlitve


Ni ankete, ker nimamo piškotkov

Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

     
 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ