Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

DOMOV

Info      Kazalo strani      Kje smo      Imenik zaposlenih      Pogosta vprašanja      KIJZ

 

Novice

   

Obrazci

   

Predpisi

   

Javna naročila

   

Statistika

   

Koledar odvoza odpadkov

 
Zgodovina
Dejavnosti

Oskrba s pitno vodo

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Ravnanje z odpadki in odlaganje odpadkov

Skupna komunalna raba

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina

Ostale storitve

Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila
Program dela
 

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon: 01 / 750 81 10
faks: 01 / 750 81 11
gsm: 051 656 271, int. 10
e-mail: info@kp-logatec.si
dežurni gsm:
  - vodovod: 041 308 666
  - kanalizacija, ceste: 041 310 295
  - pogrebna dejavnost: 041 310 294
gsm deponija in ZC: 051 653 448

Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: od 06.30 - 14.30
torek: od 06.30 do 17.00
sobota: od 07.00 do 12.00


Domov | Dejavnosti | Ravnanje z odpadki in odlaganje odpadkov

Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Zaradi varstva okolja ali druge javne koristi je potrebno odpadek prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način. Povprečna količina komunalnih odpadkov v Sloveniji, odloženih v enem letu, je 431 kg na prebivalca kar je 1,18 kg odpadkov na prebivalca na dan.

Približno eno tretjino gospodinjskih odpadkov sestavljajo kuhinjski in vrtni odpadki, ki se pri ločenem zbiranju lahko kompostirajo, še 40 % gospodinjskih odpadkov je primernih za reciklažo, ločiti pa je potrebno tudi nevarne odpadke. Tako lahko v komunalnih odpadkih ostane le do 30 % odpadkov, ki se jih deponira ali sežiga.

    • Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
    • Predelava in obdelava komunalnih odpadkov (sortiranje, reciklaža)
    • Odstranjevanje komunalnih odpadkov (deponiranje)
    • Zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov
    • Odlaganje industrijskih odpadkov
    • Odlaganje odpadkov iz drugih občin


ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

predelava in obdelava komunalnih odpadkov

odstranjevanje komunalnih odpadkov

zbiranje in odvoz industrijskih odpadkov

odstranjevanje industrijskih odpadkov

deponiranje - druge občine


ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

zbirni center Ostri vrh

zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki)

označevanje embalaže v Evropski uniji in Sloveniji

nevarni odpadki

biološki odpadki in kompostiranje

kosovni odpadki

pregledovanje posod za odpadke


ekološki otok


zbirni center Ostri vrh


odlagališče Ostri vrh

Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

     
 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ