Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Letno vzdrževanje cest

Zimsko vzdrževanje cest

Javna razsvetljava

Splošne informacije
 

Skupna komunalna raba


Odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Zimsko vzdrževanje cest

Opredelitev opravljanja zimske službe je v 20. členu Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/12). Zimsko vzdrževanje cest oziroma zimsko službo opravlja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. s podizvajalci izbranimi z javnim naročilom. Vsak izvajalec ima določeno svoje območje cest na podlagi načrta cestne mreže. Vsak izvajalec zimske službe je odgovoren za stanje na cestah, ki jih je dolžan vzdrževati. 

Za učinkovito izvajanje je zimska služba organizirana v treh sklopih:

  • operativno vodenje zimske službe
  • stalno dežurno službo,
  • stalno pripravljenost na domu.

Zimska služba obsega:

  • pluženje in posipanje cest,
  • redno spremljanje stanja na cestah in prevoznost cest,
  • spremljanje vremenskih razmer in napovedi,
  • vodenje evidence o zaporah cest, prometnih nezgodah in ovirah na cestah,
  • spremljanje porabe posipnega materiala in vodenje ustrezne evidence materiala.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Prednosti razredi so določeni s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Prednostni razred

Vrsta ceste

Prevoznost ceste

Sneženje

Močno sneženje

III.

Ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste

Od 5. do 20. ure

Zagotoviti prevoznost, možni zastoji do dveh ur predvsem med 20. in 5. uro

Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega prometnega pasu), možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro

IV.

Ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste, državne ceste s PLDP < 100

Od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne razmere

Zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji

Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne

V.

Javne poti, parkirišča, kolesarske povezave, ceste kategorije RT

Upoštevati krajevne potrebe

Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne

Zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji

VI.

Površine za pešce

Od 7. do 20. ure upoštevati krajevne razmere

Zagotoviti dostopnost do objektov javni rabi

Zagotoviti dostopnost do objektov javni rabi

 

Prevoznosti pa ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx