Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Javni vodovodni sistem

Vzdrževanje

Pitna voda

Splošne informacije
 

Oskrba s pitno vodo


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek
Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode


Poročila

Poročilo o pitni vodi 2019
Poročilo o pitni vodi 2018
Poročilo o pitni vodi za leto 2017
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2016
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2015


Odloki

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


 

JAVNI VODOVODNI SISTEM

VODOVODNI SISTEMI v občini Logatec

Komunalno podjetje Logatec upravlja 7 vodovodnih sistemov v občini Logatec, ki z vodo oskrbujejo 16 od skupno 19 naselij občine, in sicer skupno več kot 12.600 občanov (leto 2016). Podjetje upravlja s približno 150 km vodovodnih vodov.

VODOVODNI SISTEM LOGATEC je največji sistem, ki ima štiri tlačne podsisteme, in oskrbuje naselja Logatec, Kalce, Zaplana – del ter del naselja Petkovec. Sistem se napaja iz več zajetij, ki ga napajajo gravitacijsko. Sistem obsega 5 vodohranov, 7 črpališč ter 2 napravi za obdelavo pitne vode.

VODOVODNI SISTEM LAZE-JAKOVICA je sistem , ki napaja dve naselij, in sicer Laze in Jakovico. Sistem se napaja iz vrtine ter obsega vodohran, črpališče in dve napravi za obdelavo vode.

VODOVODNI SISTEM GRČAREVEC je najmanjši sistem, ki se napaja iz vrtine in oskrbuje naselje Grčarevec. Zaradi majhne izdatnosti vira, ki deluje na mejah zmogljivosti je predvidena ukinitev vodnega vira Grčarevec in prevezava sistema na vodovodni sistem Logatec.

VODOVODNI SISTEM HOTEDRŠICA je sistem, ki napaja naselje Hotedršica, Ravnik pri Hotedršici, Novi svet in del naselja Žibrše. Sistem se napaja iz dveh vrtin ter obsega 3 vodohrane, dve črpališči in napravo za obdelavo pitne vode.

VODOVODNI SISTEM ROVTE napaja naselje Rovte. Sistem se napaja iz vrtine in obsega vodohran in črpališče.

VODOVODNI SISTEM MEDVEDJE BRDO napaja naselje Medvedje brdo, Rovtarske Žibrše, del naselja Petkovec in del naselja Rovte. Vodovodni sistem se napaja iz vrtine ter obsega vodohran in črpališče.

VODOVODNI SISTEM VRH SVETIH TREH KRALJEV napaja naselje Vrh Svetih Treh Kraljev in Lavrovec in se napaja iz vrtine. Sistem obsega vodohran, črpališče in 2 napravi za obdelavo pitne vode.

 

VODOVARSTVENA OBMOČJA v občini Logatec

V občini Logatec so z Odlokom o varovanju vodnih virov v občini Logatec (LN, št. 4/01) določeni vodovarstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje virov pitne vode pred onesnaževanjem ter posamezne vodne vire z mejami varstvenih pasov.


Vodovarstveno območje: ŽIBRŠE

Vodovarstveno območje Žibrše predstavlja območje, ki zavzema Žibrše, Zeleno dolino, del Žejne doline, del Rovtarskih Žibrš in v večini dolino Reke do naselja Logatec, Cuntovo grapo in večji del Ravnika. Celotno območje spada v 3. vodovarstveni pas in je največje vodovarstveno območje občine Logatec, ki zajema površino 16,4 km2. Znotraj območja se nahajajo manjša področja, ki spadajo v drugi vodovarstveni pas in točkovna območja prvega vodovarstvenega pasu:

-        CUNTOVA GRAPA (2. vodovarstveni pas) z vrtinami CG 2, CG 3, CG 4, CG 5 in drenaža (zajetje v rezervi),

-        PETKOV STUDENEC (2. vodovarstveni pas) z vrtinama Petek in Brana (zajetje),

-        KOBALOV STUDENEC (2. vodovarstveni pas) z vrtino v Kobalovi grapi VK 1/83 (zajetje),

-        ZELENA DOLINA (2. vodovarstveni pas) z vrtinama Hotedršica (zajetje),

-        ŽEJNA DOLINA (2. vodovarstveni pas) z zajetjem Žejna voda (zajetje v rezervi).


Vodovarstveno območje: MEDVEDJE BRDO

Vodovarstveno območje Medvedje Brdo označuje manjše območje v okolici kmetije Leskovec oziroma v okolici gasilskega doma Medvedje Brdo. Površina območja, ki je zajeta znotraj 3. vodovarstvenega pasu, znaša 0,17 km2. Znotraj tega območja imamo manjše območje, ki spada v 2. vodovarstveni pas s površino 0,03 km2 ter vrtino Medvedje Brdo, ki spada v 1. vodovarstveni pas.


Vodovarstveno območje: ROVTE

Vodovarstveno območje Rovte označuje območje 3. vodovarstvenega pasu, ki zajema večji del naselja Rovt do Kržajevga griča na zahodnem delu Rovt, katerega površina znaša 0,44 km2. Območje od Spodnjega Brda preko Kržajevga do Brusovega griča spada v 2. vodovarstveni pas, katerega površina znaša 0,05 km2. Znotraj 2. vodovarstvenega pasu se nahaja tudi vrtina Zajele, ki spada v 1. vodovarstveni pas.


Vodovarstveno območje: PETKOVEC

Vodovarstveno območje Petkovec zajema območje severno od Petkovca ter vzhodno od Rovt. Površina območja, ki spada v 3. vodovarstveni pas znaša 1,08 km2. Površina znotraj 3. vodovarstvenega območja, ki spada v drugi vodovarstveni pas pa znaša 0,43 km2. Znotraj 2. vodovarstvenega območja se nahajajo tri zajetja, ki spadajo v 1. vodovarstveni pas, in sicer zajetja Beber ter Novak 1 in 2.


Vodovarstveno območje: GRČAREVEC

Vodovarstveno območje Grčarevec označujemo območje na zahodnem delu dela naselja Grčarevec proti Mesarjevi gmajni. 3. vodovarstveno območje zajema površino 0,34 km2. Drugi vodovarstveni pas pokriva površino 0,02 km2, znotraj katerega se nahaja vrtina Grčarevec, ki spada v 1. vodovarstveni pas.


Vodovarstveno območje: LAZE – JAKOVICA

Vodovarstveno območje Laze - Jakovica predstavlja območje na jugu občine, ki leži na vzhodnem delu Planinske gore. 3. vodovarstveno območje zajema površino 4,97 km2. Drugi vodovarstveni pas pokriva površino 0,75 km2, znotraj katerega se nahaja izvir Podgora, ki spada v 1. vodovarstveni pas.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx