Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Javni vodovodni sistem

Vzdrževanje

Pitna voda

Splošne informacije
 

Oskrba s pitno vodo


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek
Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode


Poročila

Poročilo o pitni vodi 2019
Poročilo o pitni vodi 2018
Poročilo o pitni vodi za leto 2017
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2016
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2015


Odloki

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


 

VZDRŽEVANJE

Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je trenutno zaposlenih 5 delavcev, katerih poglavitne naloge so upravljanje, vzdrževanje in nadzor objektov ter naprav za oskrbo s pitno vodo.

Menjava vodomerov

V skladu z zakonodajo, ki narekuje, da je rok za redne overitve vodomerov 5 let, se vsem uporabnikom izvede menjava vodomera zahtevanem 5 letnem obdobju. Ob menjavi, kjer se popiše stari vodomer, se izpolni nalog za zamenjavo vodomera, na katerega se vpiše podatke o starem in novem vodomeru. Ob razliki stanja vodomera z obračunom naredimo poračun.

 

Izgradnja in obnova vodovodnega priključka

V skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec so lastniki stavb dolžni obračunski vodomer vgraditi v jašku izven objekta. Jašek mora biti termično zaščiten in vodotesen, lociran pa čim bližje mestu priključitve na javni vodovod (oddaljenost največ 30 m).

Pred izgradnjo vodovodnega priključka mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na vodovodno omrežje, in sicer z oddajo VLOGE ZA PRIKLOP. Po oddaji vloge, prejetju pogodbe o izvajanju oskrbe s pitno vodo in po poravnavi vseh pogodbenih obveznostih se izvede priklop. Pred izvedbo se uporabnik dogovori z vodjem vodovoda o ogledu terena, kjer se dogovori o načinu in izvedbi priklopa. Zemeljska dela lahko uporabnik izvede sam, montažna dela pa izvede Komunalno podjetje Logatec d.o.o..

Glede na pravilnik mora biti obračunski vodomer vgrajen v zunanjem jašku, zato se ob obnovah priključkov izvajajo prestavitve vodomerov v zunanje jaške, kjer so vodomeri še vedno znotraj stavb.  Prestavitve se izvedejo tudi na lastno željo uporabnikov. Za izvedbo prestavitve mora vsak uporabnik oddati VLOGO ZA PRESTAVITEV VODOMERA V ZUNANJI JAŠEK.

 

Vzdrževanje hišnega priključka

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe), je treba redno in pravilno vzdrževati.

Občasno se naj odpre hkrati vse pipe v objektu in pusti (mrzlo) vodo teči nekaj minut (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. Na pipah, ki jih ne uporabljamo vsak dan, to je na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov. (Ta Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja je pripravila komisija za pitno vodo, ki jo sestavljajo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Priporočeno je tudi, da preverite ali je hišno omrežje narejeno iz ustreznega materiala, ker so cevi iz svinca in tesnila iz umetnih mas zdravstveno neustrezni elementi vodovodnega omrežja. Zagotoviti je potrebno, da voda v hišnem omrežju ne zastaja, ker je zastajajoča voda gojišče za bakterije. Pri vgrajevanju različnih naprav za pripravo vode (hišni filtrirni sistemi, mehčalci vode,…) se je potrebno posvetovati z ustreznim strokovnjakom, ki vam da jasne odgovore in napotke, kako vzdrževati te vgrajene naprave.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx