Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Pokopališke storitve

Pogrebne storitve

Osmrtnice

Splošne informacije
 

Pokopališka in pogrebna dejavnost

DEŽURNA SLUŽBA 041 310 294

 


VIRTUALNA SVEČKA in CVETJE


Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

 

Odloki

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 12/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 10/2007)
Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020 dalje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 11/2012)


Obrazci

Vloga za prekop / prenos posmrtnih ostankov
Odjava grobnega prostora / sprememba plačnika groba
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na pokopališču
Pooblastilo za prijavo smrti na matičnem uradu


 

Pokopališke storitve

Na območju občine Logatec so naslednja pokopališča:

  • pokopališče Gorenji Logatec,
  • pokopališče Dolenji Logatec,
  • pokopališče Rovte,
  • pokopališče Vrh Svetih Treh Kraljev,
  • pokopališče Hlevni Vrh,
  • pokopališče Medvedje Brdo,
  • pokopališče Hotedršica.

Pokopališke storitve na pokopališču se izvajajo na pokopališčih in so predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice, izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba in opravljanje drugih pokopaliških nalog, kot so čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, košnja zelenic, vzdrževalna dela na objektih in napravah ter vodenje katastra in pokopališč. Pokopališke storitve na pokopališčih Gorenji in Dolenji Logatec Komunalno podjetje Logatec izvaja že vse od ustanovitve podjetja, na vseh drugih pokopališčih pa od leta 2008.

Za vsako pokopališče, kot upravljavec vodimo kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na grobove in žarne niše, evidenco grobov/niš z oznako groba/niše, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu/niši in datum pokopa. Za grobne prostore in žarne niše sklepamo najemne pogodbe.

Dela na pokopališčih se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljalca. Za zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in vsa druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč, in s temi deli povezani prevozi, podate vlogo za soglasje del na pokopališču. Dovoljenje za dela vam potrdimo z izdanim soglasjem.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx