Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Pokopališke storitve

Pogrebne storitve

Osmrtnice

Splošne informacije
 

Pokopališka in pogrebna dejavnost

DEŽURNA SLUŽBA 041 310 294

 


VIRTUALNA SVEČKA in CVETJE


Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

 

Odloki

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 12/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 10/2007)
Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020 dalje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 11/2012)


Obrazci

Vloga za prekop / prenos posmrtnih ostankov
Odjava grobnega prostora / sprememba plačnika groba
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na pokopališču
Pooblastilo za prijavo smrti na matičnem uradu


 

Pogrebne storitve

Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti:

 • urejanje dokumentacije,
 • ureditev in prevoz pokojnika,
 • oddajanje grobnih prostorov,
 • sklepanje najemnih pogodb,
 • izvajanje pogrebne dežurne službe
 • in morebitna druga potrebna dela.

Ob nastopu smrti, ko to ugotovijo svojci ali drugi, se le to prijavi občinskemu organu pristojnemu za zdravstvo - Zdravstveni dom Logatec (ambulanta dežurnega zdravnika: 01 75 08 229) ali pa poklicati na telefonsko številko 112 - klic v sili. Ko mrliški preglednik ali zdravnik po opravljenem pregledu izpolni obrazec zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, se o tem obvesti Komunalno podjetje Logatec d.o.o., ki na podlagi izdanega dokumenta, lahko izvede prevoz umrle osebe.

S komunalnim podjetjem Logatec se svojci lahko dogovorijo o vseh pogrebnih in pokopaliških storitvah:

 • kraj, dan in ura pogreba,
 • prevozi pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujino,
 • vrsta pogreba (krsta ali žara),
 • upepelitev pokojnika (upepelitev opravlja Žale Javno podjetje, d.o.o.),
 • ureditev pokojnika (oblačenje, britje,...)
 • izbira pogrebne opreme (krsta, žara, začasno nagrobno obeležje in drugo)
 • dodelitev grobnega prostora in sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor,
 • naročilo cvetja (ikebane, ikebana za na krsto, žarni venčki, venci in ostalo rezano svetje po dogovoru - izbira iz kataloga),
 • izbira nagrobnega spomenika,
 • nagrobni napisi na nagrobnih ploščah žarnih zidov (na voljo je več vzorcev nagrobnih napisov),
 • odjava pokojnika na matičnem uradu (pooblastilo),
 • objava osmrtnice (LEP, Radio Slovenija, Ognjišče, pogrebi.info, Delo, po želji tudi drugje)

Več o posameznih stortvah in celotnem postopku, ki doleti svojce v primeru nastopa smrti, si lahko preberete v navodilih v primeru smrti.


Odprtost poslovilne vežice v času uporabe:

ZIMSKI ČAS (november - april): od 9.00 ure do 20.00 ure
POLETNI ČAS (maj - oktober): od 9.00 ure do 21.00 ure

Kontakt in dežurna služba: Gorazd Bošnjak, Miha Bošnjak

telefon: 041 310 294

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx