Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (veljaven od 1.5.2021)
Cenik posod za odpadke - september 2021
Cenik posod za odpadke - oktober 2021
Cenik storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od maja 2021)
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Vprašanje nam pošljite na info@kp-logatec.si

Prejeli smo že nekaj vprašanj, povezanih z našo dejavnostjo. Nekaj odgovorov na vprašanja vam podajamo spodaj. Preberite si jih, mogoče iščete prav te informacije.

Zakaj ne odvažamo odpadkov odloženih poleg posode za odpadke?

Odpadke v občini Logatec pobiramo le v za to namenjenih posodah in dodatno le v ustreznih PVC vrečkah z logotipom našega podjetja. To ravnanje je v skladu s 16. členom Odloka o ravnanju z odpadki v občini Logatec in preprečuje neenako obravnavanje občanov, saj nekateri pridno ločujejo odpadke, med tem ko drugi med nekoristne odpadke odlagajo tudi odpadke, ki se reciklirajo. Vrečke, ki jih pobiramo poleg posode so zato namenjene predvsem tistim občanom, ki se jim večje količine odpadkov pojavijo občasno, vendar pa v povprečju ne potrebujejo nove posode za odpadke. Te vrečke so velikosti 130 l in so rumene barve, z logotipom našega podjetja in z znakom, ki označuje, da se vanj odlaga nekoristne odpadke. Odpadki, ki so poleg posode odloženi v drugih vrečkah, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža.

V primeru, da se večja količina odpadkov pri uporabniku pojavlja stalno, si je le-ta dolžan priskrbeti dodatno posodo za odpadke. Vrečke so le dopolnilo posodam in jih ne nadomeščajo ter se jih na dan odvoza odpadkov pusti ob posodi za odpadke. PVC vrečke z znakom našega podjetja lahko kupite pri blagajni na sedežu našega podjetja. V ceni vrečke je zajet strošek ravnanja z odpadki in okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu s cenikom podjetja..

Kdo mora biti vključen v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki?

Po občinskem odloku in pravilniku, ki urejata ravnanje z odpadki morajo biti na celotnem območju občine Logatec v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi lastniki, porabniki oziroma upravljavci stanovanjskih in poslovnih prostorov v naseljih občine Logatec, pri katerih nastajajo odpadki (torej vsi).

Kako lahko sporočim stanje vodomera?

Stanje vašega vodomera nam lahko sporočite na več načinov:

  • elektronski naslov: info@kp-logatec.si
     
  • preko naše spletne strani, kjer se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju imate zapisana na računu. Tu si lahko ogledate tudi dosedanjo zaračunano porabo. Najbolje, da stanje vodomera sporočite konec meseca, saj bo le tako zaračunana dejanska poraba vode.
     

Kaj je pavšal in kaj poračun?

Količina porabe vode in s tem tudi količina odvajanja ter čiščenja odpadnih voda je na računu za komunalne storitve zaračunana kot pavšal. To pomeni, da je zaračunana količina porabe vode določena glede na povprečno letno ali polletno porabo. Točno porabe vode v gospodinjstvih kontroliramo dvakrat letno in takrat izstavimo račun za dejansko porabo vode – to pa je poračun. V vmesnem obdobju, ko zaračunavamo pavšal je lahko dejanska poraba vode višja ali nižja, v tem primeru je potem poračun višji ali pa nižji. Da se izognete prevelikemu poračunu dvakrat letno, nam lahko vaše stanje vodomera kadarkoli sporočite. Najbolje je, če to storite konec meseca, saj bo le tako zaračunana pravilna poraba. Razlog za večjo porabo vode pa je lahko tudi napaka na internem vodovodnem omrežju, kar povzroča da voda nekje pušča. Da se prepreči slednje, je potrebno občasno preveriti vodomer. To storimo tako, da zapremo vse pipe in preverimo, da tudi ostali porabniki vode (pomivalni, pralni stroj) ne delujejo, in potem pogledamo na vodomer. Če so vsi kazalci in številke pri miru, je z internim vodovodnim omrežjem vse v najlepšem redu, če pa se kazalci ali številke premikajo, potem je potrebno poiskati napako in jo čim prej odpraviti, da ne izteče večja količina vode.

Reklamacije računov sprejemamo do roka plačila. Račune za naše storitve lahko poravnate na vseh poštah in bankah, na Hranilnici Vipava v Logatcu pa lahko naše storitve poravnate brez provizije.

Če pa odgovora še vedno ne najdete, nam lahko postavite vaše vprašanje. Pri odgovoru bomo poskušali biti kar najbolj hitri in natančni.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx