Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode

Program javne službe
odvajanja in čiščenja
odpadne vode

Storitve povezane z greznicami in MKČN

Splošne informacije
 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode

Na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 in 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2); (v nadaljevanju Uredba), vas kot uporabnika javne službe obveščamo o delovanju čistilnih naprav, ki jih imamo v upravljanjuKlik na OBVESTILO.


Odloki

Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013), dne 14. 7. 2020
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/13)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 10/19), velja od 1.1.2020
Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/20)


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za priključitev hišnega črpališča
Vloga za oprostitev plačila storitev povezanih z obstoječimi greznicami in MKČN
Obrazec za izdelavo poročila o prvih meritvah za MČN do 50 PE
Izredni prevzem blata iz greznic ali MKČN (manjših od 50 PE)


 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvajamo na območju občine Logatec. Podjetje upravlja s kanalizacijskim sistemom v mestu Logatec, v Rovtah, Lazah ter dveh manjših območjih v naselju Hotedršica in Grčarevec.

Kanalizacijski sitem Logatec se konča s Centralno čistilno napravo Logatec z membranskim čiščenjem. Kanalizacijski sistem Rovte ima lagunsko čistilno napravo, kanalizacijski sistem Laze ima membransko čitilno napravo, medtem ko imata naselji Grčarevec in Hotedršica mali komunalni čistilni napravi. 

 

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek – petek: 6:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 031 442 826
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2024
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2024 | CMSx