Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (veljaven od 1.5.2021)
Cenik posod za odpadke - september 2021
Cenik posod za odpadke - oktober 2021
Cenik storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od maja 2021)
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Splošne informacije podjetja

o podjetju:

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

zakoniti zastopnik:

Matjaž Kurent, v.d.

glavna dejavnost po SKD:

36.000; Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

št. vpisa v sodni register:

200210360

telefon:
gsm:
e-pošta:

01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10
info@kp-logatec.si

Dežurna služba:

vodovod: 041 308 666 (izven delovnega časa podjetja)
kanalizacija, ceste: 041 310 295 (izven delovnega časa podjetja)
pogrebna služba: 041 310 294 (24/7)

ID za DDV:
Matična številka:

SI88743926
5827558

iBAN:

SI56 1910 0001 0337 441, Deželna banka Slovenije d.d.
SI56 6000 0000 0758 902, Hranilnica Lon d.d.

   

nadzorni svet člani:

mag. Brigita Šen Kreže
Andrej Rupnik
Boris Hodnik
Zoran Mojškerc
Janez Marinko – Komunalno podjetje Logatec
Darko Brus– Komunalno podjetje Logatec

število zaposlenih:

40 (marec 2019)


Zgodovina podjetja

Komunalno podjetje Logatec, ki je v 100 % lasti Občine Logatec, je bilo ustanovljeno na podlagi Odloka o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, ki ga je 10. novembra 1993 sprejela Skupščina Občine Logatec. Poslovati je začelo 1.1.1994 z 11 zaposlenimi, kot prvi direktor pa je podjetje zastopal Jože Urbančič, ki je svojo funkcijo opravljal do 31.12.1995. Za njim je začasno opravljal vodstvena dela in naloge v.d. Janez Marinko, ki je svoje delo 1.10.1997 predal naslednjemu direktorju Igorju Petku, univ.dipl.inž.grad. V tem času se je večal obseg dejavnosti in s tem tudi število zaposlenih. Leta 2002 je bil z nekaj spremembami ponovno sprejet Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, leta 2008 pa še, predvsem zaradi dodatnih dejavnosti podjetja, Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec. Od 15.6.2011 do 12.7.2013 je funkcijo direktorja opravljal Marjan Gregorič, univ.dipl.prav., od 12.7.2013 do 31.7.2021 pa dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Pred ustanovitvijo Komunalnega podjetja Logatec je opravljalo javne storitve na področju občine Logatec gradbeno podjetje Gradnik Logatec.


Kje nas najdete?

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx