Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Javni vodovodni sistem

Vzdrževanje

Pitna voda

Splošne informacije
 

Oskrba s pitno vodo

Poročilo o pitni vodi 2018


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek


Poročila

Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2015
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2016
Poročilo o pitni vodi za leto 2017


Odloki

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


 

Javni vodovodni sistem

Vodovodni sistemi v občini Logatec

Komunalno podjetje Logatec upravlja 7 vodovodnih sistemov v občini Logatec, ki z vodo oskrbujejo 16 od skupno 19 naselij občine, in sicer skupno več kot 12.600 občanov (leto 2016). Podjetje upravlja s približno 150 km vodovodnih vodov. V občini je tudi 6 zavarovanih vodovarstvenih območij. Za vodovodni sistem skrbi 5 delavcev, katerih poglavitne naloge so upravljanje, vzdrževanje in nadzor objektov ter naprav za oskrbo s pitno vodo. Kakovost vode, redno po programuv skladu z notranjim nadzorom po HACCP sistemu in po potrebi, nadzira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra:
pon - pet: 06.30 - 14.30
sobota: 07.00 - 12.00
malica: 10.00 - 10.30
gsm: 051 653 448
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2020
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2020 | CMSx