Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 

Javni vodovodni sistem

Vzdrževanje

Pitna voda

Splošne informacije
 

Oskrba s pitno vodo


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek
Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode


Poročila

Poročilo o pitni vodi 2023
Poročilo o pitni vodi 2022
Poročilo o pitni vodi 2021


Odloki

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/01)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/2023)
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/21, str.2)
Pravilnik o subvencioniranju sistemov za uporabo pitne vode in deževnice v občini Logatec (Uradne objave št. 6/22)
Odlok o varstvu vodnega vira “Kaptažna vrtina VB-1/95 na Medvedjem Brdu" (Uradni list RS, št. 15/98)
Odlok o varstvu vodnega vira "Kaptažna vrtina Grčarevec"- G/97 (Uradni list RS, št. 67/97)
Odlok o varstvu vodnega vira »Kaptažna vrtina Pikelce (Uradni list RS, št. 45/97)
Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov Črni Potok, Petkov studenec, Kobalov studenec, Beber, Novak in Perile (Uradni list SRS, št. 32/83)


 

Javni vodovodni sistem

Komunalno podjetje Logatec upravlja 7 vodovodnih sistemov v občini Logatec, ki z vodo oskrbujejo 17 od skupno 19 naselij občine, in sicer skupno 12.584 stalno prijavljenih občanov (leto 2022). Podjetje upravlja s približno 150 km vodovodnih vodov. V občini so tudi 4 zavarovana vodovarstvena območja. Za vodovodni sistem skrbi 5 delavcev, katerih poglavitne naloge so upravljanje, vzdrževanje in nadzor objektov ter naprav za oskrbo s pitno vodo. Kakovost vode, redno po programuv skladu z notranjim nadzorom po HACCP sistemu in po potrebi, nadzira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek – petek: 6:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 031 442 826
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2024
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2024 | CMSx