Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Javni vodovodni sistem

Vzdrževanje

Pitna voda

Splošne informacije
 

Oskrba s pitno vodo


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek
Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode


Poročila

Poročilo o pitni vodi 2019
Poročilo o pitni vodi 2018
Poročilo o pitni vodi za leto 2017
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2016
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2015


Odloki

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


 

PITNA VODA

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PITNE VODE

Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se dobavlja iz vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda prav tako je vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil.

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar:

 • ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi;
 • ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi;
 • je skladna z zahtevami, določenimi v delih A in B Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

Vzeto iz Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

Kakovost vode redno po programu v skladu z notranjim nadzorom po HACCP sistemu in po potrebi nadzira Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Analize kažejo ali so odvzeti vzorci vode na črpališču pred in po dezinfekciji in v omrežju ustrezni in ali voda ustreza zahtevam za pitno vodo.

O rezultatih analiz obveščamo v obvestilih, ki jih prilagamo mesečnim računom za naše storitve, in sicer ločeno za vodovodni sistem Logatec in za vodovodne sisteme izven Logatca. 

 


Kriteriji za razglasitev začasnega ukrepa prekuhavanja pitne vode

 • Nepričakovan pojav indikatorjev fekalnega onesnaženja (E. coli, enterokoki) v vzorcu pitne vode, kjerkoli v sistemu brez priprave vode ali kjerkoli v omrežju po pripravi pitne vode, če očitno ne gre za prehoden pojav.
 • Izpad katerekoli faze v procesu delovanja naprave za pripravo pitne vode ne glede na rezultate mikrobioloških preskusov.
 • Posegi na sistemu za oskrbo s pitno vodo in okvare, pri katerih lahko pride do mikrobiološke onesnaženosti pitne vode, ne glede na rezultate mikrobioloških preskusov.
 • Obilno, dolgotrajno deževje, kratkotrajni nalivi, taljenje snega ipd., ki imajo za posledico dokazano povečano motnost, spremenjene senzorične lastnosti ali mikrobiološko neskladnost pitne vode, kjerkoli v sistemu brez priprave ali kjerkoli v omrežju po pripravi.
 • Naravne in druge nesreče (poplave, potresi, izlitja…) ter drugi nepredvidljivi dogodki z možnostjo, da pride do onesnaženja pitne vode.
 • Pojav ali sum na izbruh/hidrično epidemijo, če domnevni vzrok ni takoj odpravljen.

 

Prekuhavanje pitne vode

Prekuhavanje pitne vode je ukrep priprave pitne vode, s katerim se odpravi mikrobiološko onesnaženost pitne vode in je praviloma kratkoročen. Ukrep je potreben zaradi varovanja zdravja ljudi, če uporaba pitne vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Za ukrep prekuhavanja pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo se odloči upravljavec na podlagi ocene specifičnih razmer. Upravljavec pri tem upošteva kriterije za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne vode. S pravilnim prekuhavanjem (glej Navodila za prekuhavanje pitne vode) uničimo ali inaktiviramo vegetatitvne oblike patogenih bakterij, viruse ter ciste giardij in kriptosporidijev. Ukrep lahko velja za celoten sistem ali del sistema ali za posamezen objekt ali več objektov skupaj. Ukrep prekuhavanja je običajno časovno omejen oziroma velja do preklica. Upravljavec lahko po preklicu ukrepa prekuhavanja izvede še dezinfekcijo vodovodnega omrežja, če presodi, da je potrebno. Upravljavec o ukrepu obvesti uporabnike. (Pravilnik o pitni vodi, Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)


Navodila za prekuhavanje pitne vode

Ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo naj voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane, tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

Povzetek

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 • 3 minute vretja pomeni široko varnost.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
 • Vodo shranimo na hladnem.
 • Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

 

Način obveščanja strank o ukrepih

Načini obveščanja uporabnikov oskrbe s pitno vodo v primerih neskladnosti vzorca glede na vzrok:

Vzrok neskladnosti

Način obveščanja

hišno vodovodno omrežje in njegovo vzdrževanje

 • osebno v nabiralnik
 • z obvestilom na oglasni deski uporabnika-ov hišnega vodovodnega omrežja
 • po telefonu / elektronski pošti

omejitev ali prepoved uporabe pitne vode

 • Radio94 / TV Rovte
 • TV LEP / internetna stran: www.kp-logatec.si
 • oglasna deska Občine in portal NI VODE
 • aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti

 • Radio 94 / TV Rovte
 • TV LEP/ internetna stran: www.kp-logatec.si
 • oglasna deska Občine in portal NI VODE

odstopanje oziroma neskladnost vzorcev pitne vode z mejnimi vrednostmi

 • Radio 94 / TV Rovte
 • TV LEP/ internetna stran: www.kp-logatec.si
 • oglasna deska Občine

Poročilo o notranjem nadzoru pitne vode za sistem Rovte, Hotedršica, Laze-Jakovica, Grčarevec, Medvedje Brdo in Vrh Svetih Treh Kraljev

Poročilo o notranjem nadzoru pitne vode za sistem Logatec

 • Logaške novice
 • Notranjsko primorske novice
 • aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Z letom 2014 smo aktivirali sistem obveščanja o oporečnosti in motnjah dobave pitne vode preko portala NIVODE. Obveščanje poteka preko sporočil na elektronski naslov ali SMS sporočil na mobilni telefon.

Vsi uporabniki, ki želite biti obveščeni o trenutnih stanjih na javnem vodovodu, se lahko registrirate za prejemanje obvestil na portalu www.nivode.si

Koraki za registracijo:

 • Obisk portala www.nivode.si.
 • Izbira gumba Naročite se na obvestila. Odpre se vam okno Obveščanje, kjer izberete komunalo: Komunalno podjetje Logatec d.o.o. in vaše odjemno mesto, ki ga dobite na vašem mesečnem računu za komunalne storitve v zgornjem desnem kotu. Po vpisu podatkov je potrebno izbrati gumb išči.
 • Odpre se okno, v katerem je potrebno izbrati, kaj bi radi prejemali (remont, obvestila), vpisati vaš elektronski naslov in številko mobilnega telefona za SMS sporočila ter si določiti geslo, nato pa izbrati gumb Naroči.
 • Odpre se obvestilo o uspešni prijavi. Hkrati pa tudi na svoj elektronski naslov prejmete obvestilo o uspešni prijavi ter izvedbi potrditve registracije s klikom na priloženo povezavo.

 

Pogosta vprašanja glede pitne vode

Bela voda je fizikalen pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini.

Motna voda
Ob dolgotrajnih ali intenzivnih padavinah, kot je daljše deževje ali nalivi se pojavi možnost, da voda iz nekaterih sistemov postane motna. Taka voda ni primerna za uživanje in jo je potrebno za prehranske namene predhodno prekuhati in filtrirati. V tem primeru velja poziv uporabnikom pitne vode, da ko opazijo spremembe v barvi in vonju vode, nam to takoj javijo.

Dezinfekcija vode (kloriranje, UV)
Kot upravljavec vodooskrbnih sistemov smo dolžni na omrežju (na pipah pri potrošnikih) zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo. Če surova voda iz vodnega vira ni ustrezna, jo je potrebno pred distribuiranjem v omrežje ustrezno obdelati. Zaradi relativno enostavne uporabe in v finančnem smislu najugodnejše rešitve je najbolj razširjen način dezinfekcije vode s klorovimi preparati, uporablja pa se tudi dezinfekcijo z ultravijoličnimi žarki. V vodo se dodaja minimalno količino klorovega preparata, ki še zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode oziroma preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se razmnožujejo v vodi. Preprečuje pa tudi možnost naknadne kontaminacije vode med transportom (v omrežju oz. cevovodu). Taka koncentracija prisotnega klora v pitni ni škodljiva za zdravje uporabnikov.

Trdoto vode tvori prisotnost kalcija in magnezija v vodi, ki jih v mehki vodi ni. Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione in povzroča pojavljanje vodnega kamna. Voda na območju občine Logatec je srednje trda.

Nasveti za varčevanje z vodo

Skoraj vso pitno vodo v Sloveniji dobimo iz podzemnih voda. Pitna voda je edina tekočina, brez katere življenje ne obstaja, zato je še vedno presenetljivo, kako slabo ravnamo z njo. Vztrajno onesnaževanje in nepremišljena poraba močno zmanjšujeta možnosti Slovenije, da bi bila večno preskrbljena s pitno vodo.

Ogromne prihranke pitne vode omogočajo ravno gospodinjstva:

 • Pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko sta polna posode oziroma perila. Tako boste prihranili tudi do 5.000 litrov vode na mesec. Če pomivate ročno, pomivajte v natočeni vodi, ne pod tekočo vodo.
 • Za hladne napitke postavite v hladilnik vrč vode. Ne pripravljajte si jih s tekočo vodo iz pipe, saj bo le tako sleherna kapljica prišla v vaš žejni želodec, ne pa v odtočni kanal.
 • Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, lahko ponovno uporabite za zalivanje lončnic.
 • Namesto kopanja se na hitro stuširajte; poskusite se prhati manj kot 5 minut. Tako boste prihranili tudi do 500 litrov vode na mesec.
 • Ko boste čistili akvarij, uporabite vodo iz akvarija za zalivanje rož. Ta voda je namreč bogata z dušikom in fosforjem. Tako dobite brezplačno in poceni gnojilo.
 • Izberite en kozarec, iz katerega boste vsak dan pili vodo. Tako boste zmanjšali število umazanih kozarcev in število pranj v pomivalnem stroju.
 • Za tajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajte tekoče vode iz pipe.
 • Poprimite za izvijač in popravite puščajočo pipo. Preprosto je, poceni, pa še 630 litrov vode na teden boste prihranili.
 • Naučite otroke, da bodo po vsaki uporabi tesno zapirali pipe.
 • Namočite posode in ponve, na katere se je prijela hrana, namesto da voda teče, medtem ko hrano drgnete s površine.
 • Med umivanjem zob zaprite vodo in prihranite do 18 litrov vode na minuto. V štiričlanski družini boste tako prihranili 900 litrov vode na teden.
 • Papirčke, robčke in podobno mečite v smeti in jih ne splakujte v WC školjki.
 • Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo prihranili vode, temveč tudi zadržali hranilne snovi.
 • Zaprite vodo med britjem. Tako boste prihranili do 450 litrov vode na teden.
 • Če vam kocka ledu po nesreči pade na tla, je ne vrzite v korito, temveč jo položite k lončnici, ki bo vodo vpila.
 • Zob in obraza si ne umivajte posebej, temveč to storite med prhanjem.
 • Med šamponiranjem zaprite vodo in prihranite do 250 litrov vode na teden.
 • Stranišče izplakujte manj pogosto ali uporabljajte kotliček z malo vode.
 • Vrt zalivajte z vrtno škropilnico in ne s cevjo. Zemljo pokrijte s kompostom ali koščki lubja, s čimer boste zmanjšali izhlapevanje in zmanjšali potrebo po zalivanju.
 • Avto raje perite z vedri vode kot s cevjo.

Rezultati meritev prostega klora v javnem vodovodnem sistemu

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx