Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (veljaven od 1.5.2021)
Cenik posod za odpadke - november 2021
Cenik posod za odpadke - december 2021
Cenik storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč 2020
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od maja 2021)
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Kontakti

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

DEŽURNI TELEFON

telefon: 01 75 08 110 (od 6.30 do 15.00) prijava motenj in napak izven delovnega časa podjetja
faks: 01 75 08 111 VODOVOD: 041 308 666
e-pošta: info@kp-logatec.si KANALIZACIJA, CESTE: 041 310 295
  DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 24/7:
  041 310 294 (Gorazd Bošnjak in Miha Bošnjak)
   

vodstvo
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
direktor
telefon: 01 75 08 110
e-pošta: bozidar.resnik@kp-logatec.si

podporne službe  
obračun komunalnih storitev, opomini splošne zadeve
Tanja Facija Špela Maček
referent obračuna komunalnih storitev referent za splošne zadeve
telefon: 01 75 08 110 telefon: 01 75 08 116
gsm: 051 656 271, int.10 gsm: 051 656 271, int.16
e-pošta: info@kp-logatec.si e-pošta: spela.macek@kp-logatec.si
   
finančno - računovodske zadeve splošne in kadrovske zadeve
Mojca Igličar Katja Rupnik
vodja finančno - računovodskih zadev vodja splošnih in kadrovskih zadev
telefon: 01 75 08 117 telefon: 01 75 08 113
e-pošta: mojca.iglicar@kp-logatec.si e-pošta: katja.rupnik@kp-logatec.si
   
pravne zadeve, javna naročila skladišče, nabava
Marijana Kunc Darko Brus
svetovalka za javna naročila in pravne zadeve skladiščnik
telefon: 01 75 08 118 telefon: 01 75 08 128
e-pošta: marijana.kunc@kp-logatec.si e-pošta: darko.brus@kp-logatec.si

tehnični razvoj  
priključitev objekta, soglasja, programi izvajanja javnih služb kataster javne infrastrukture, ozaveščanje javnosti
Špela Ferjančič Polona Ferjančič
vodja tehničnega razvoja sodelavka v tehničnem razvoju
telefon: 01 75 08 120 telefon: 01 75 08 120
e-pošta: spela.ferjancic@kp-logatec.si e-pošta: polona.ferjancic@kp-logatec.si

gospodarske javne službe  
oskrba s pitno vodo vzdrževanje cest, vodenje delavcev
/ Tadej Trpin
/ operativni vodja
telefon:/ telefon: 01 75 08 123
e-pošta: / e-pošta: tadej.trpin@kp-logatec.si
   
čiščenje odpadnih voda, odvajanje odpadnih voda iz greznic in MKČN odvajanje odpadnih voda, vodstvo operativnega izvajanja javnih služb
Rezka Mlakar Janez Marinko
vodja čistilne naprave tehnični vodja
telefon: 01 75 08 119 telefon: 01 75 08 114
e-pošta: rezka.mlakar@kp-logatec.si e-pošta: janez.marinko@kp-logatec.si
   
vzdrževanje javnih površin, sejmi - tržnica, prireditve, plakatiranje in projekti  
Matjaž Kurent  
vodja projektov  
telefon: 01 75 08 122  
e-pošta: matjaz.kurent@kp-logatec.si  
   
Zbirni center Ostri vrh Logatec pokopališka in pogrebna dejavnost
Simon Petrič Gorazd Bošnjak, Miha Bošnjak
gsm: 051 653 448 gsm: 041 310 294, dežurni telefon 24/7

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2022
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2022 | CMSx