Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (velja od 1.5.2022)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (veljaven od 1.5.2022)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (veljaven od 1.5.2022)
Cenik posod za odpadke - september 2022
Cenik posod za odpadke - avgust 2022
Cenik vrednosti osnovnih pogrebov žara, krsta ali raztros (velja od 1.3.2022)
Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (LN, št.4/2022)
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik plakatiranja
Sklep o razveljavitvi Sklepa o sprejemu cenika tržnih prostorov (LN, št. 4/2022)
Cenik tržnih prostorov (velja od 14.4.2022)
Cenik za najem opreme in storitev (velja od 1.3.2022)
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec (velja od 1.5.2022 dalje)
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od januarja 2022)
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08, 4/10, 7-8/13)
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11)
Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/16)
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/20)


 

Kontakti

Komunalno podjetje Logatec d.o.o., kontaktni podatki

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

DEŽURNI TELEFON

01 75 08 110   (6:30 - 14:30) prijava motenj in napak izven delovnega časa podjetja
info@kp-logatec.si VODOVOD: 041 308 666
  KANALIZACIJA, CESTE: 041 310 295
  DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 24/7:
  041 310 294 (Gorazd Bošnjak in Miha Bošnjak)
   

vodstvo
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
direktor
01 75 08 110
bozidar.resnik@kp-logatec.si

podporne službe  
obračun komunalnih storitev, opomini splošne zadeve
Tanja Facija Špela Maček
referent obračuna komunalnih storitev referent za splošne zadeve
01 75 08 110 01 75 08 120
info@kp-logatec.si spela.macek@kp-logatec.si
   
finančno - računovodske zadeve splošne in kadrovske zadeve
Mojca Igličar Katja Rupnik
vodja finančno - računovodskih zadev vodja splošnih in kadrovskih zadev
01 75 08 113 01 75 08 116
mojca.iglicar@kp-logatec.si katja.rupnik@kp-logatec.si
   
pravne zadeve, javna naročila skladišče, nabava
Marijana Kunc Darko Brus
svetovalka za javna naročila in pravne zadeve skladiščnik
01 75 08 118 01 75 08 128
marijana.kunc@kp-logatec.si darko.brus@kp-logatec.si

tehnični razvoj  
priključitev objekta, soglasja,
programi izvajanja javnih služb
kataster javne infrastrukture,
ozaveščanje javnosti
Špela Ferjančič Polona Ferjančič
vodja tehničnega razvoja sodelavka v tehničnem razvoju
01 75 08 120 01 75 08 119
spela.ferjancic@kp-logatec.si polona.ferjancic@kp-logatec.si

gospodarske javne službe  
oskrba s pitno vodo  vzdrževanje cest, vodenje delavcev
Jure Gombač Tadej Trpin
vodja vodovoda operativni vodja
01 75 08 121 01 75 08 123
jure.gombac@kp-logatec.si tadej.trpin@kp-logatec.si
   
čiščenje odpadnih voda, odvajanje odpadnih voda
iz greznic in MKČN
odvajanje odpadnih voda,
vodstvo operativnega izvajanja javnih služb
Rezka Mlakar Janez Marinko
vodja čistilne naprave tehnični vodja
01 75 08 117 01 75 08 114
rezka.mlakar@kp-logatec.si janez.marinko@kp-logatec.si
   
vzdrževanje javnih površin, sejmi - tržnica,
prireditve, plakatiranje in projekti
 
Matjaž Kurent  
vodja projektov  
01 75 08 122  
matjaz.kurent@kp-logatec.si  
   
Zbirni center Ostri vrh Logatec pokopališka in pogrebna dejavnost
Simon Petrič Gorazd Bošnjak, Miha Bošnjak
051 653 448 041 310 294, dežurni telefon 24/7

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2022
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2022 | CMSx