Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (velja od 1.3.2024 naprej)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (velja od 1.3.2024 naprej)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (velja od 1.3.2024)
Cenik posod za odpadke - maj 2024
Cenik posod za odpadke - junij 2024
Cenik vrednosti osnovnih pogrebov žara, krsta ali raztros (velja od 1.3.2022)
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08, 4/10, 7-8/13)
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11)
Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/16)
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/20)


 

Kontakti

Komunalno podjetje Logatec d.o.o., kontaktni podatki

 

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

DEŽURNI TELEFON

01 75 08 110   (6:30 - 14:30) prijava motenj in napak izven delovnega časa podjetja
info@kp-logatec.si VODOVOD: 041 308 666
  KANALIZACIJA: 031 442 826
  CESTE: 041 310 295
  DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 24/7:
  041 310 294 (Gorazd Bošnjak in Miha Bošnjak)
   
vodstvo
Boštjan Kreft
direktor
01 75 08 110
bostjan.kreft@kp-logatec.si
 
finančno - računovodska in splošna služba  
Mojca Igličar  
vodja finančno - računovodske in splošne službe  
01 75 08 113  
mojca.iglicar@kp-logatec.si  
   
Tanja Facija Vanja Krašovec
referent obračuna komunalnih storitev referent za splošne zadeve
01 75 08 110 01 75 08 116
info@kp-logatec.si tajnistvo@kp-logatec.si
   
javna naročila, pravne in kadrovske zadeve  
   
   
   
   
   
tehnični razvoj, javna pooblastila, varstvo okolja in IKT  
Špela Ferjančič Polona Ferjančič
vodja službe tehničnega razvoja sodelavka v tehničnem razvoju
01 75 08 120 01 75 08 119
spela.ferjancic@kp-logatec.si polona.ferjancic@kp-logatec.si
   
Špela Maček - začasno odsotna  
sodelavka v tehničnem razvoju za področje varstva okolja  
01 75 08 120  
spela.macek@kp-logatec.si  
   
gospodarske javne službe  
Blaž Meze  
vodja vodovoda  
01 75 08 121  
blaz.meze@kp-logatec.si  
   
Rezka Mlakar Janez Marinko
vodja čistilne naprave tehnični vodja
01 75 08 117 01 75 08 114
rezka.mlakar@kp-logatec.si janez.marinko@kp-logatec.si
   
Tadej Trpin  
operativni vodja  skupne komunalne rabe in ravnanja z odpadki  
01 75 08 123  
tadej.trpin@kp-logatec.si  
   
projekti, vzdrževanje javnih površin, plakatiranje in tržne dejavnosti  
Matjaž Kurent  
vodja projektov  
01 75 08 122  
matjaz.kurent@kp-logatec.si  
   
   
Zbirni center Ostri vrh Logatec  
Simon Petrič, Martin Vidmar  
051 653 448  
   
pokopališka in pogrebna dejavnost  
Gorazd Bošnjak, Miha Bošnjak  
041 310 294, dežurni telefon 24/7  

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek – petek: 6:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 031 442 826
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2024
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2024 | CMSx