Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Letno vzdrževanje cest

Zimsko vzdrževanje cest

Javna razsvetljava

Splošne informacije
 

Skupna komunalna raba


Odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Skupna komunalna raba

Vzdrževanje javnih cest je v skladu z 8. členom Zakona o javnih cestah (v nadaljevanju: ZJC) obvezna gospodarska javna služba. Upravljavec državnih cest je Republika Slovenija, upravljavec lokalnih cest pa so občine, ki s sprejetjem ustreznega odloka uredijo upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter nadzor nad njimi. Občina Logatec je vzdrževanje občinskih cest v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/12; v nadaljevanju: Odlok) prenesla na javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., kot izvajalca javne službe.
 
Predpisi, ki urejajo področje občinskih cest so dosegljivi na POVEZAVI pod Promet in zveze, ter določajo:
  • občinske ceste, njihov postopek kategorizacije,
  • upravljanje, graditev, vzdrževanje, varstvo občinskih cest in promet na njih,
  • postopke, pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva
 
Dejavnosti vzdrževanja cest in javne razsvetljave so opredeljene pod skupno dejavnostjo Skupna komunalna raba in obsega: 
  • letno vzdrževanje cest,
  • zimsko vzdrževanje cest in
  • javno razsvetljavo. 

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra:
pon - pet: 06.30 - 14.30
sobota: 07.00 - 12.00
malica: 10.00 - 10.30
gsm: 051 653 448
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2020
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2020 | CMSx