Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Letno vzdrževanje cest

Zimsko vzdrževanje cest

Javna razsvetljava

Splošne informacije
 

Skupna komunalna raba


Odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Javna razsvetljava

Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je na podlgi Odloka o javni razsvetljavi v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/12) določen kot vzdrževalec javne gospodarske službe vzdrževanja javne razsvetljave. Lastnik javne razsvetjave je Občina Logatec. Vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na celotni občini Logatec, in sicer v naseljih Logatec, Kalce, Rovte, Hotedršica, Grčarevec, Laze in Jakovica. Poleg naselij se z javno razsvetljavo razsvetljujejo cerkve na Medvedjem Brdu, Jakovici, Hotedršici, Logatcu in Rovtah.

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega:

  • tekoče vzdrževanje svetilk, ki obsega zamenjvao pregorelih sijalk, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje,
  • tekoče vzdrževanje prižigališča, nadzorne in karmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave,
  • redno pregledovanje in intervencije objektov in naprav,
  • novoletna svetlobna okrasitev

NAPAKA NA JAVNI RAZSVETLJAVI

Okvaro oziroma napako na javni razsvetljavi je možno sporočiti preko:

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx