Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Letno vzdrževanje cest

Zimsko vzdrževanje cest

Javna razsvetljava

Splošne informacije
 

Skupna komunalna raba


Odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Letno vzdrževanje cest

Letno vzdrževanje javnih cest obsega:

 • pregledniško službo,
 • redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje odvodnavanja,
 • redno vzdrževanje brežin,
 • redno vzdrževanje veritalne signalizacije,
 • redno vzdrževanje horizontalne signalizacije,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
 • redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
 • zagotavljanje preglednosti,
 • čiščenje javnih cest,
 • nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
 • intervencijske ukrepe,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme ter dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme,
 • druga podobna dela, ki vzdržujejo njihovo stanje takšno, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.

Dolžine in kategoriziranje občinskih cest so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/09 in 6/16), in sicer so občinske ceste kategorizirane na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Lokalne ceste v naseljih občine Logatec z uvedenim uličnim sistemom pa so razvrščene v podkategorije: zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx