Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 

Zbiranje in
odvoz odpadkov

Ločevanje odpadkov

Splošne informacije

Brošure - ločevanje odpadkov
 

Ravnanje s komunalnimi odpadki

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2024

Legenda in seznam ulic 2024


Odloki

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (LN 4/2009)
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


Obrazci

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov
Naročilnica za opremo za prireditev (stojnice in posode za odpadke)
Naročilo dostave posod za odvoz odpadkov


 

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

V sistem odvoza od vrat do vrat so vključeni mešani komunalni odpadki ter mešana embalaža, ki se odvaža od posameznega odjemnega mesta v tri-tedenskem ciklu. V ta sistem je vključen tudi odvoz kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov, in sicer v eno-tedenskem ciklu od marca do novembra ter v dvo-tedenskem ciklu od novembra do marca.

Sistem zbiranja in odvoza odpadkov

Zbiranje komunalnih odpadkov je organizirano po sistemu ločenega zbiranja odpadkov. Ravnanje z odpadki je urejeno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09).

Ločeno zbiranje odpadkov poteka na več načinov:

 • sistem »od vrat do vrat«,
 • zbiralnice ločenih frakcij (»eko otoki«),
 • Zbirni center Ostri vrh,
 • odvoz kosovnih odpadkov po dogovoru ter
 • letna akcija zbiranja nevarnih odpadkov (Letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov izvaja podizvajalec).

V sistem odvoza »od vrat do vrat« so vključeni mešani komunalni odpadki ter mešana embalaža, ki se odvaža od posameznega odjemnega mesta v tri-tedenskem ciklu. V ta sistem je vključen tudi odvoz kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov, in sicer v eno-tedenskem ciklu od marca do novembra ter v dvo-tedenskem ciklu od novembra do marca. 


Zabojniki za komunalne odpadke in ločeno zbiranje so tipizirane posode glede na namen zbiranja in vrsto ločeno zbrane frakcije med komunalnimi odpadki. Posode so volumna od 80 litrov do 1100 litrov.

Barve posod za odpadke omogočajo lažje ločevanje odpadkov. V prihajajočih letih se bodo barve teh posod spremenile zaradi poenotenja barv znotraj Slovenije in EU.

Posode, ki jih ima uporabnik na svojem odjemnem mestu:

 • Posode sive/črne barve so namenjene zbiranju mešanih komunalnih odpadkov.
 • Posode modre barve so namenjene zbiranju plastične in kovinske embalaže. Modro barvo bo nadomestila RUMENA BARVA.
 • Posode zelene barve so namenjene zbiranju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Zeleno barvo bo nadomestila RJAVA BARVA.

Posode zbiralnic ločenih frakcij (»eko otoki«):

 • Posode z modrim pokrovom in večjo vodoravno režo so namenjene zbiranju papirja.
 • Posode z modrim pokrovom in dvema okroglima odprtinama so namenjene zbiranju plastične in kovinske embalaže. Modro barvo nadomešča RUMENA BARVA.
 • Posode z rumenim pokrovom in dve okroglima odprtinama so namenjene zbiranju stekla. Rumeno barvo bo nadomestila ZELENA BARVA.

Kdo mora biti vključen v sistem ravnanja z odpadki?

Po občinskem Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Logaške novice, št. 4/09), ki ureja ravnanje z odpadki v občini Logatec, morajo biti na celotnem območju občine Logatec v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi lastniki, porabniki oziroma upravljavci stanovanjskih in poslovnih prostorov v naseljih občine Logatec, pri katerih nastajajo odpadki (torej vsi).


URNIK ODVOZA ODPADKOV


Kosovni odpadki

Kaj spada pod kosovni odpadek?

Kosovni odpadek je odpadek, ki ga zaradi teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odvažati kot mešane in ločeno zbrane komunalne odpadke. Je odpadek, ki nastaja v gospodinjstvih. V veliki večini so kosovni odpadki sestavljeni iz več različnih materialov in jih je zato potrebno pred odstranitvijo razstaviti. Med kosovne odpadke spada:

 • pohištvo
 • bela tehnika, odpadna električna in elektronska oprema
 • vzmetnice
 • preproge
 • športni rekviziti
 • vrtni stroji
 • peči, štedilniki, radiatorji
 • drugo odpadno železo in ostale kovine

Kako naročim odvoz kosovnih odpadkov?

Odvoz kosovnih odpadkov izvajamo po predhodnem naročilu. Za naročilo odvoza kosovnih odpadkov izpolnite obrazec NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV in ga podpisanega pošljite na:

 • Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec ali
 • e-pošta: info@kp-logatec.si

Po prejetem obrazcu odvoz izvedemo v roku 1 meseca od dneva naročila oziroma odvisno od števila naročil. Za posamezno gospodinjstvo je odvoz kosovnih odpadkov 1 krat letno brezplačno. V zimskem času zaradi vremenskih razmer predvidoma ne izvajamo odvoza kosovnih odpadkov.

Zbirni center

Komunalno podjetje Logatec upravlja Zbirni center Ostri vrh, ki se nahaja na južnem pobočju Ostrega vrha in je dostopno preko stranske ceste, ki povezuje Pusto polje z Zaplano, in je odcep ceste Logatec - Rovte.

Zbirni center Ostri vrh  je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje vseh vrst ločenih frakcij, ki jih izvajalcu javne službe prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov iz občine Logatec. Namenjen je zbiranju in prepuščanju v obdelavo tistih odpadkov, ki jih občani zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo oddati v zabojnike, ki so namenjene rednemu zbiranju in odvozu odpadkov.

Vsak uporabnik, ki želi pripeljati odpadke na Zbirni center Ostri vrh, mora pri vhodu predložiti zadnjo položnico za komunalne storitve, ki jih obračunava Komunalno podjetje Logatec d.o.o.  Z dokazila delavec na vhodu na zbirni center prepiše šifro odjemnega mesta, pod katero se gospodinjstvo vodi, in jo vnese v evidenco prispelih odpadkov. Po navodilu delavca se nato odpadki razvrstijo na ustrezno mesto.

Odpadki, ki se zbirajo na lokaciji zbirnega centra so sledeči:

 • papir in lepenka,
 • steklena embalaža,
 • plastična embalaža,
 • mešana embalaža,
 • kovinski odpadki,
 • les,
 • biorazgradljivi odpadki,
 • olja in maščobe,
 • baterije in akumulatorji,
 • ravno steklo
 • sveče,
 • električna in elektronska oprema (HZA, TV, GZA, MGA),
 • nevarni odpadki (zdravila, fitofarmacevtska sredstva, barve, laki,...),
 • kosovni odpadki,
 • gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest
 • tekstil.

 

OBRATOVANJE ZBIRNEGA CENTRA OSTRI VRH LOGATEC

ponedeljek - petek

  6:30 – 17:00

SOBOTA

  8:00 – 12:00

malica  

  10:00 – 10:30

telefon  

  051/653-448

 

Zbiralnice – »eko otoki«

V zbiralnicah ločenih frakcij se zbira papir, karton, papirna in kartonska embalaža, steklena embalaža. Na šestih lokacijah tudi tekstil v rdečih zabojnikih in odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) za male gospodinjske aparate in baterije v E-uličnih zabojnikih. Zabojnike za tekstil in OEEO praznijo prevzemniki le-teh odpadkov sami. Ostale zabojnike v zbiralnicah prazni podjetje, in sicer enkrat tedensko zabojnike za papir, enkrat na tri tedne pa zabojnike za stekleno embalažo ter za mešano embalažo.


Kam lahko odložim tekstil in odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO)? 

Zbiranje tekstilnih odpadkov in OEEO je urejeno s posebnimi zabojniki na naslednjih lokacijah:

 • zbiralnica nasproti Upravnega centra v Logatcu,
 • pri Komunalnemu podjetju Logatec,
 • parkirišče pri pokopališču v Rovtah,
 • nasproti gasilskega doma v Hotedršici,
 • zbiralnica na avtobusni postaji na Kalcah,
 • pri OŠ Tabor.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek – petek: 6:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 031 442 826
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2024
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2024 | CMSx