Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Koledar odvoza / izberite okoliš

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     B1     B2    


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (velja od 1.3.2024 naprej)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (velja od 1.3.2024 naprej)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (velja od 1.3.2024)
Cenik posod za odpadke - julij 2024
Cenik posod za odpadke - junij 2024
Cenik vrednosti osnovnih pogrebov žara, krsta ali raztros (velja od 1.3.2022)
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08, 4/10, 7-8/13)
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11)
Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/16)
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/20)


  

Javna naročila


Priloge k računu za 2024

April
Marec
Februar
Januar


Letna poročila

Poročilo za leto 2021
Poročilo za leto 2022


 

Izpiranje - IOC Zapolje

Uporabnike storitve oskrbe s pitno vodo na območju ulic IOC Zapolje, ulice Pod lipami in Tržaške ceste 2C obveščamo, da bomo dne, 23. 7. 2024 in 24. 7. 2024, izvajali preventivno izpiranje javnega vodovodnega omrežja.

  

Neupravičeno odpiranje hidrantov

💧💧💧 Opažamo, da kljub našim prejšnjim opozorilom še vedno prihaja do neupravičenega odpiranja hidrantov. Zaradi nastalih težav, povezanih z neopravičenim odpiranjem hidrantov, Komunalno podjetje Logatec še enkrat poziva vse uporabnike, da se takih dejanj vzdržite in ne povzročate težav pri procesu oskrbe s pitno vodo! Stroški, ki nastanejo z iztočeno količino vode nosijo vsi občani občine Logatec. 💧💧💧

  

Obvestilo o priklopu na vodovodno omrežje

Gospodinjstva na območju novega vodovoda Rovte – Petkovec obveščamo, da se izteka rok za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje. Prosimo vas, da poskrbite za čimprejšnjo priključitev na javno vodovodno omrežje.

(objavljeno: 6.2.2024)

  

Nov urnik Zbirnega centra Ostri Vrh

S 3. 1. 2024 bo začel veljati NOV urnik Zbirnega centra Ostri Vrh:
 
Ponedeljek - petek: 6:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

  

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2024

Za razpored odvoza odpadkov v letu 2024 kliknite na KOLEDAR 2024 ter za pregled seznama ulic odvoza na SEZNAM ODVOZA 2024. Googlov koledar odvoza odapdkov, ki si ga lahko uvozite v lasten koledar, pa je doseljiv v levem stolpcu osnovne spletne strani.

  

Zimska služba

Prišla je zima in z njo zimske razmere, ki zahtevajo nekoliko drugačno organizacijo. In čeprav se pogosto jezimo, da bi morale biti ceste že zdavnaj očiščene in pločniki posoljeni, se logaška zimska služba ob vsaki snežni napovedi pripravi, da so v najkrajšem času ceste prevozne ter pločniki prehodni po prioritetnem vrstnem redu. Žal pa je dejstvo, da prevoznosti ni vedno mogoče zagotoviti takoj, zato vas naprošamo za malo potrpljenje, še posebej v času močnega sneženje in ob močnih zametih. 

Več si preberite v članku.

  

Bela voda na območju Kalc, Pavšičeve ulice, del Vodovodne ceste, Naklo, Gubčeva ulica, Blekova vas, Grčarevec.

Pojavilo se nam je nekaj težav s črpalko v vrtini, vendar so težave izključno tehničnega izvora in nimajo vpliva na kakovost pitne vode. Ob pretoku vode skozi črpalko se na določenih mestih ustvarja vrtinčenje vode (turbulenca) in na takih mestih lahko pride še do dodatnega mešanja vode z zrakom v cevi. Do »vstopa« zraka v vodovodno cev (razen seveda ob vodovodnih okvarah) prihaja zaradi spreminjanja tlaka v cevovodu. Z uravnavanjem le tega tok vode ni več laminaren, zato je mešanje z v cevi prisotnim zrakom toliko večje.
 
Pojav »bele vode« iz pipe je fizikalen pojav. Vzrok zanj so številni majhni zračni mehurčki, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se sprosti pritisk, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka.
Pojav ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi (raztopljenega klora v vodi ne moremo zaznani, lahko ga samo vonjamo), kakšnih drugih nečistoč oziroma drugih kemijskih snovi, kot zmotno misli veliko uporabnikov. 
Če takšno "belo vodo" natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi (nekaj minut) zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini. Vodo se lahko brez zadržkov uporablja za pitje, kuhanje ali umivanje.
 
V kolikor bi prišlo do kakršnih koli težav glede kakovosti vode bi vas o tem obveščali na naši spletni strani, fb, strani in prek sms ter maila. Če na obveščanje še niste prijavljeni se lahko prijavite na portalu e-obveščanje.

  

Sortirna analiza

Vsako leto dvakrat letno izvajamo sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov, torej odpadkov, ki jih odlagamo v črno posodo.
Kaj je sortirna analiza?
Pri sortirni analizi pregledamo kakšne vrste odpadkov so odložene v mešanih komunalnih odpadkih. Za potrebe analize smo presortirali najmanj 300 kg odpadkov frakcije mešani komunalni odpadki. Sortirali smo jih na 23 frakcij in na tak način določili količino posamezne frakcije v mešanih komunalnih odpadkih. V črn zabojnik sodijo: plenice, sanitarni izdelki, odslužene krpe, iztrebki malih živali, lasje, dlaka, ohlajen pepel, cigaretni ogorki, vrečke sesalcev, kosti, povoščen papir.
Žal še vedno ugotavljamo, da se v zabojniku za mešane odpadke znajde veliko odpadkov, ki sem ne spadajo. To so plastenke, papir, pločevinke, električne naprave, biološko razgradljivi odpadki, steklena embalaža.
Kar nekaj naših zaposlenih je sodelovalo pri analizi in sortiralo odpadke. Hvala, bili ste pridni.
Vsem, ki se pravil ločevanja ne držite, pa ta posnetek v razmislek, nekdo mora pospravljati za vami.

  

NELEGALNI POSEGI V JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Obveščamo vas, da smo bili priča nelegalnim posegom v javno vodovodno omrežje. Takšni posegi so nedovoljeni. Prav tako pa je tudi ogrožena zdravstvena varnost ostalih uporabnikov pitne vode. O nelegalnih posegih v javno vodovodno omrežje bomo obveščali inšpekcijsko službo in policijo, saj se s takšnim ravnanjem onemogoča dostop do pitne vode ostalim uporabnikom.

(Objavljeno 26. 5. 2023 ob 13.30)

  

DODATNA POSODA ZA EMBALAŽO

Na ekoloških otokih se v zadnjem času pred zabojniki pojavlja zelo veliko mešane komunalne odpadne embalaže (MKOE). Posledično so ekološki otoki neurejeni. Ker je zbiranje MKOE (plastike, pločevink, tetrapakov in druge embalaže) z zakonodajo predpisano po načelu od vrat do vrat in tako organizirano že več kot 10 let, bomo zabojnike za MKOE na ekoloških otokih odstranili. Uporabnikom iz gospodinjstva, ki smatrajo, da jim obstoječa prostornina zabojnika ne zadošča, pa omogočamo namestitev dodatne posode za embalažo na svojem odjemnem mestu. Posoda je brezplačna, prav tako vrednost položnice ostane ista. Za naročilo dodatne posode za MKOE pokličite na telefonsko številko 01 7508 110 in posodo vam dostavimo.
 
(OBJAVLJENO 16. 5. 2023)

  

ZELENI VRTNI ODREZ

Prišla je pomlad in z njo dela na vrtu, sadovnjakih, zelenicah. V tem času nastaja tudi več odpadkov kot so obrezano vejevje in grmičevje, porezana živa meja, pokošena trava, odpadno listje, rože, stara zemlja lončnic,…  
To vrsto odpadka imenujemo zeleni vrtni odrez in predstavlja biološko razgradljive odpadke iz vrtov in parkov. Ta vrsta odpadka je primerna za kompostiranje. Če svojega kompostnika nimate ali ne želite kompostirati, lahko odpadke odložite v za to namenjenih posodah (rjave oziroma zelene posode). 
Odpadki, ki so poleg posode za biorazgradljive odpadke odloženi v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža. Dodatne količine biorazgradljivih odpadkov / vrtnega odreza lahko brezplačno pripeljete na Zbirni center Ostri vrh.
Kuhinjske odpadke in zeleni odrez je prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpadki prav tako je prepovedno odpadke rezati, drobiti ali mleti z namenom odvajanja v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredno v vode.
(Objavljeno 29. 3. 2023)

  

Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode

Na podlagi 5. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20) je izdana Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju Občine Logatec. Odredba je začela veljati z dnem 20.03.2023 in velja do preklica oz. do porabe namenskih proračunskih sredstev.
 
Objavljeno: 21.3.2023

  

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Pred sedežem Komunalnega podjetje Logatec smo postavili novo večjo tipsko ulično zbirno posodo za odpadno jedilno olje. Prejšnja je bila poškodovana. Na žalost vandalizem škodljivo vpliva na vsakdanje življenje, medsebojne odnose, ruši občutek varnosti in dobro počutje v okolju. 
 
Opozoriti želimo, da je zbirna posoda namenjena odpadnemu jedilnemu olju iz gospodinjstev, vanjo lahko vsi občani prinesete odpadno olje, ki nastane v gospodinjstvu.  
Pred leti je tudi vsako gospodinjstvo dobilo malo zbirno posodico 3,5 L, v kateri doma zbirate odpadno olje in ga nato prinesete v večji ulični zbiralnik ali pa to odpadno jedilno olje pripeljete tako kot do sedaj na zbirni center.
Prelivanje odpadnega olja je enostavno, saj so posodice in tudi ulični zbiralnik za to prilagojeni. Vseeno pa bodite pozorni na čistočo, saj smo vsi skupaj odgovorni za čistočo okolice v kateri živimo.  
 V ULIČNEM ZBIRALNIKU SE ZBIRA: odpadno jedilno olje, ki je nastalo iz priprave jedi (cvrtja, pa tudi olje konzervirane hrane).
 V ULIČNI ZBIRALNIK NE SODI: motorno olje, saj če se v jedilnem olju znajde tudi motorno olje le to ni uporabno za nadaljnjo uporabo.

  

Informacije o pojavu tularemije (zajčje mrzlice)

Na spodnjih povezavah vam posredujemo osnovne informacije s pojavom tularemije (zajčje mrzlice). Gradijo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Tularemija plakat 1

Tularemija plakat 2

  

SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE

Obveščamo vas, da je pričel veljati Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20), s katerim so omogočeni subvencionirani prevozi pitne vode občanom Občine Logatec, s stalnim prebivališčem v Občini Logatec, ki nimajo možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.
 
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, ki je vpisan v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode.
 
Vpis v Evidenco je možen na podlagi vloge in izpolnitvi naslednjih pogojev:
 • da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo,
 • da gre za porabo vode za lastne potrebe,
 • da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
 • da se vodo dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
 
Uporabniki so upravičeni do največ petih brezplačnih prevozov pitne vode na koledarsko leto. 
 
Upravičenec je dolžan Občino obvestiti o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše na območju, kjer se nahaja njegov objekt. Po prejemu obvestil o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše lahko župan preveri stanje pri izvajalcu in se na podlagi navedenega odloči o sprejemu pisne odredbe, s katero določi, da so na določenih območjih v občini, uporabniki upravičeni do subvencioniranja prevozov.
 
VLOGA ZA VPIS V EVIDENCO

  

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA

Vse nosilce kmetijske dejavnosti obveščamo, da odpadna silažna folija ne sodi med mešane komunalne odpadke ali embalažo, ki nastane v gospodinjstvih. Ta vrste odpadek sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj sam. Torej, stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta. Odlaganje v hišne posode za komunalne odpadke ali na ekološke otoke ni dovoljeno.

Prisotnost silažne folije je vzrok za ne prevzemanje le te s strani embalažnih družb.  Razlog za to je, da proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene, torej ni podaljšane odgovornosti in ni vzpostavljene mreže zbiranja na ravni države.

Povzročitelji odpadne silažne folije lahko folijo oddate na zbirnem centru v času obratovanja. Odpadek bo na zbirnem centru stehtan, za pripeljano količino odpadka pa bo izdan tudi račun, skladno z veljavnim cenikom. Cena 1 t odpadne silažne folije znaša 151, 48 €.

Prevzemniki v naši bližini, ki prevzemajo to vrsto odpadka so:

 • KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D. O. O., AGROKOMBINATSKA CESTA 80, 1000 LJUBLJANA;
 • BRDO D. O. O., LESNO BRDO 49C, 1360 VRHNIKA;
 • AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN MODIC S.P., IŠKA VAS 45, 1292 IG;
 • GOR D. O. O.; TRŽAŠKA CESTA 2, LJUBLJANA
 • MECUM, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVANJE IN SVETOVANJE, D. O. O., LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 43, 1000 LJUBLJANA;
 • C&G D.O.O., RIHARJEVA ULICA 38, LJUBLJANA;
 • HMEZAD - TMT TRANSPORT, MEHANIZACIJA, TRGOVINA, D.O.O., LJUBLJANA, DERČEVA ULICA 35, 1000 LJUBLJANA.

  

Izredni prevzem blata iz obstoječih greznic in MČN <50 PE

S 1.1.2020 je stopil v veljavo nov Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19; v nadaljevanju odlok). Odlok prinaša kar nekaj sprememb in je dostopen na spletni strani Občine Logatec - https://www.logatec.si/index.php/predpisi/gospodarstvo.  Med drugim 6.člen odloka določa obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Redni prevzem blata iz obstoječih greznic se izvaja enkrat na tri leta, redni prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav velikosti pod 50 PE pa se izvaja enkrat na dve leti. Vsi ostali prevzemi so izredni prevzemi in se dodatno zaračunajo.

Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne, to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene, če so greznice premajhne se pojavljajo težave v njihovem delovanju. 

Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem: Zahtevek za izredni prevzem blata iz greznic ali MČN <50 PE

  

Kaj ne spada v kanalizacijske odtoke?

Na speltni povezavi Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke si lahko preberete in ogledate posledice neprimernega ravnanja uporabnikov kanalizacijskega sistema.

  

Sporočanje stanja števca

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanja vodomera. Registrirajte se namesto na Komunala.info na portal mojupravljalec.si. Za navodila, kliknite na datoteko.

  

Bela voda

Prejeli smo več klicev o pojavu "bele vode", zato vam sporočamo, da je bela obarvanost vode iz pipe fizikalen pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Pojav ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi, kot zmotno misli večina porabnikov. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk  sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi razopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čisti kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini. Voda se lahko brez zadržkov uporablja za pitje, kuhanje ali umivanje.

  

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine

Obveščamo vas, da odpadke v občini Logatec pobiramo le v za to namenjenih posodah. Odpadki, ki so poleg posode za biorazgradljive odpadke odloženi v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža. Dodatne količine biorazgradljivih odpadkov lahko pripeljete na Zbirni center Ostri vrh.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek – petek: 6:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 031 442 826
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2024
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2024 | CMSx