Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Koledar odvoza / izberite okoliš

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     B1     B2    


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo
Cenik posod za odpadke - september 2023
Cenik posod za odpadke - avgust 2023
Cenik vrednosti osnovnih pogrebov žara, krsta ali raztros (velja od 1.3.2022)
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov (velja od 14.4.2022)
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08, 4/10, 7-8/13)
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11)
Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/16)
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/20)


  

Javna naročila


Priloge k računu za 2023

Julij
Junij
Maj
April
Marec
Februar
Januar


Letna poročila

Poročilo za leto 2021


 

SPIRANJE VRTINE JAKOVICA

Obveščamo vas, da bomo v naslednjih dneh izvajali spiranje vrtine v Jakovici. Odvajanje vode je urejeno preko cestišča v meteorni kanal.

(objavljeno 6.9.2023) 

  

OBVEZNO PREKUHAVANJE PITNE VODE IN DEZINFEKCIJA - IOC ZAPOLJE

Uporabnike storitve oskrbe s pitno vodo na območju IOC Zapolje obveščamo, da je pitna voda iz vodovodnega sistema mikrobiološko neskladna, zato je vodo do preklica potrebno pred uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati.
 
Za prekuhavanje vode zadostuje, da voda burno vre 3 minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah izjemoma do 48 ur.
 
Hkrati vas obveščamo še, da bomo dne, 6. 9. in 7. 9. 2023, izvajali preventivno izpiranje in dezinfekcijo vodohrana ter javnega vodovodnega omrežja. Voda bo morda imela vonj po kloru. 
 
Uporabnikom priporočamo, da pred uporabo pitne vode, izperejo hišno vodovodno omrežje. Izpiranje izvedite v sunkih s turbulentnim tokom.
(objavljeno 6.9.2023)

  

RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O.

RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O.
 
Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. 8. 2023, v Uradnem listu RS št. 91/2023 objavljen javni razpis za direktorja oziroma direktorico Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Rok za prijavo je 20 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Povezava do objave:  OBJAVA
 
Datum objave tega obvestila: 18. 8. 2023

  

DODATNA POSODA ZA EMBALAŽO

Na ekoloških otokih se v zadnjem času pred zabojniki pojavlja zelo veliko mešane komunalne odpadne embalaže (MKOE). Posledično so ekološki otoki neurejeni. Ker je zbiranje MKOE (plastike, pločevink, tetrapakov in druge embalaže) z zakonodajo predpisano po načelu od vrat do vrat in tako organizirano že več kot 10 let, bomo zabojnike za MKOE na ekoloških otokih odstranili. Uporabnikom iz gospodinjstva, ki smatrajo, da jim obstoječa prostornina zabojnika ne zadošča, pa omogočamo namestitev dodatne posode za embalažo na svojem odjemnem mestu. Posoda je brezplačna, prav tako vrednost položnice ostane ista. Za naročilo dodatne posode za MKOE pokličite na telefonsko številko 01 7508 110 in posodo vam dostavimo.
 
(OBJAVLJENO 16. 5. 2023)

  

NAVODILA ZA PREKUHAVANJE PITNE VODE

Ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo naj voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur. Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane, tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

Povzetek

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.

 • 3 minute vretja pomeni široko varnost.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
 • Vodo shranimo na hladnem.
 • Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

  

NELEGALNI POSEGI V JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Obveščamo vas, da smo bili priča nelegalnim posegom v javno vodovodno omrežje. Takšni posegi so nedovoljeni. Prav tako pa je tudi ogrožena zdravstvena varnost ostalih uporabnikov pitne vode. O nelegalnih posegih v javno vodovodno omrežje bomo obveščali inšpekcijsko službo in policijo, saj se s takšnim ravnanjem onemogoča dostop do pitne vode ostalim uporabnikom.

(Objavljeno 26. 5. 2023 ob 13.30)

  

ZELENI VRTNI ODREZ

Prišla je pomlad in z njo dela na vrtu, sadovnjakih, zelenicah. V tem času nastaja tudi več odpadkov kot so obrezano vejevje in grmičevje, porezana živa meja, pokošena trava, odpadno listje, rože, stara zemlja lončnic,…  
To vrsto odpadka imenujemo zeleni vrtni odrez in predstavlja biološko razgradljive odpadke iz vrtov in parkov. Ta vrsta odpadka je primerna za kompostiranje. Če svojega kompostnika nimate ali ne želite kompostirati, lahko odpadke odložite v za to namenjenih posodah (rjave oziroma zelene posode). 
Odpadki, ki so poleg posode za biorazgradljive odpadke odloženi v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža. Dodatne količine biorazgradljivih odpadkov / vrtnega odreza lahko brezplačno pripeljete na Zbirni center Ostri vrh.
Kuhinjske odpadke in zeleni odrez je prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpadki prav tako je prepovedno odpadke rezati, drobiti ali mleti z namenom odvajanja v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredno v vode.
(Objavljeno 29. 3. 2023)

  

Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode

Na podlagi 5. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20) je izdana Odredba o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode na območju Občine Logatec. Odredba je začela veljati z dnem 20.03.2023 in velja do preklica oz. do porabe namenskih proračunskih sredstev.
 
Objavljeno: 21.3.2023

  

OBVESTILO LAZE - JAKOVICA

Uporabnike s pitno vodo na območju naselja Laze in Jakovica obveščamo, da je voda iz vodovodnega sistema zdravstveno ustrezna, zato je ni potrebno več prekuhavati. Uporabnikom priporočamo, da pred uporabo pitne vode, izperejo hišno vodovodno omrežje. Izpiranje izvedite v sunkih s turbulentnim tokom.
 
O tem smo vas skladno s HACCP sistemom obvestili  tudi preko sredstev javnega obveščanja in socialnih omrežij – fb stran Komunalno podjetje Logatec. 
 
Podrobnejša navodila za prekuhavanje vode in uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja so razvidna na spletnih straneh NIJZ 
 
Zelo se trudimo, da bi uporabnikom zagotovili neklorirano pitno vodo, zato uporabljamo 
dezinfekcijo z ultravijolično svetlobo. Ta se uporablja za inaktivacijo mikroorganizmov (bakterij, virusov in parazitov)  v pitni vodi s poškodovanjem njihovih nukleinskih kislin DNA in RNA. Čeprav celica mikroorganizma ostane po izpostavljenosti UV svetlobi živa, se ne  more razmnoževati in zato ni sposobna okužiti gostitelja - ni infektivna. Na učinkovitost UV dezinfekcije vpliva kakovost vhodne surove vode (prepustnost za svetlobo, motnost, kemijska sestava idr.). Samo z UV svetlobo pripravljena pitna voda v vodovodnem omrežju ni zaščitena  pred morebitnim naknadnim mikrobiološkim onesnaženjem , ki lahko nastane zaradi okvar na cevovodu, dotrajanosti omrežja, vodnih izgub,  luščenja biofilma. Dejstvo je, da je vodovodni sistem od Grčarevca preko Jakovice  do Laz  dolg in predimenzioniran, porabe ni veliko, oba vodohrana pa sta podvržena segrevanju, kar še dodatno povzroči rast bakterij. Voda, ki se iz vrtin Petkova grapa in Brana črpa v vodovodni sistem, je obdelana samo z UV žarčenjem, ki pa nima rezidualnega učinka. Voda iz črpališča Podgora pa je mikrobiološko zelo obremenjena in se zato uporablja zgolj v primeru večjih pomanjkanj.  
 
 
Zaradi zgoraj naštetih razlogov in slabših rezultatov smo v Komunalnem podjetju Logatec primorani, da pristopimo k bolj celovitem reševanju problematike celotnega vodovodnega sistema Grčarevec, Jakovica in Laze.  Na podlagi obstoječih praks in strokovnega mnenja NLZOH smo se odločili, da bomo vodo, ki gre v vodovodni sistem Grčarevec, Jakovico in Laze pripravili s kloriranjem z natrijevim hipokloritom. Po dobavi in vgradnji dozirne črpalke ter analizatorja bo tako v vodovodni sistem doziran klor, ki bo skrbel za rezidualen učinek in neoporečnost vode skozi celo leto.
 
V vmesenem času bomo poskušali pridobiti ustrezno kvaliteto vode z izpiranjem in interventnim kloriranjem, kar pomeni, da bo lahko voda imela okus in vonj po kloru. 
Pri tem vas bi radi obvestili, da obdelava vode s klorom ni sporna, saj se podobni načini obdelave uporablja že dlje časa in to pri številnih vodnih virih tako v Logatcu, kakor tudi po Sloveniji. 
 
 
 
Hvala za razumevanje!
Objavljeno 25.10. 2022 ob 10.00, posodobljeno 2. 11. 2022 ob 9.58

  

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Pred sedežem Komunalnega podjetje Logatec smo postavili novo večjo tipsko ulično zbirno posodo za odpadno jedilno olje. Prejšnja je bila poškodovana. Na žalost vandalizem škodljivo vpliva na vsakdanje življenje, medsebojne odnose, ruši občutek varnosti in dobro počutje v okolju. 
 
Opozoriti želimo, da je zbirna posoda namenjena odpadnemu jedilnemu olju iz gospodinjstev, vanjo lahko vsi občani prinesete odpadno olje, ki nastane v gospodinjstvu.  
Pred leti je tudi vsako gospodinjstvo dobilo malo zbirno posodico 3,5 L, v kateri doma zbirate odpadno olje in ga nato prinesete v večji ulični zbiralnik ali pa to odpadno jedilno olje pripeljete tako kot do sedaj na zbirni center.
Prelivanje odpadnega olja je enostavno, saj so posodice in tudi ulični zbiralnik za to prilagojeni. Vseeno pa bodite pozorni na čistočo, saj smo vsi skupaj odgovorni za čistočo okolice v kateri živimo.  
 V ULIČNEM ZBIRALNIKU SE ZBIRA: odpadno jedilno olje, ki je nastalo iz priprave jedi (cvrtja, pa tudi olje konzervirane hrane).
 V ULIČNI ZBIRALNIK NE SODI: motorno olje, saj če se v jedilnem olju znajde tudi motorno olje le to ni uporabno za nadaljnjo uporabo.

  

Čiščenje odpadne vode

Na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 in 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2); (v nadaljevanju Uredba), vas kot uporabnika javne službe obveščamo o delovanju čistilnih naprav, ki jih imamo v upravljanju.  Klik na OBVESTILO.

  

Koledar odvoza 2023

Klikni na koledar 2023 za seznam odvoza odpadkov 2023 (dostopen je tudi pod zavihkom ravnanje s komunalnimi odpadki). Koledar si lahko uvozite tudi v svoj google koledar, kjer izberete okoliš in ga uvozite - glej levi stolpec Koledar odvoza/izberite okoliš. 

LEGENDA - OPIS OKOLIŠEV

  

Informacije o pojavu tularemije (zajčje mrzlice)

Na spodnjih povezavah vam posredujemo osnovne informacije s pojavom tularemije (zajčje mrzlice). Gradijo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Tularemija plakat 1

Tularemija plakat 2

  

Obvestilo Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je bil na 9. redni seji, dne 29.3.2021 med drugim seznanjen z ustavitvijo projekta investicije DOLB Rovte in investicijo sušenja blata iz ČN. S projektom nakupa naprave za sušenje blata na ČN se je Nadzorni svet seznanil in predlagal, da se poslovni načrt za leto 2021 dopolni, hkrati pa od vodstva podjetja pričakuje sprotno informiranje o poteku investicije v sušilno napravo.
 
Predsednica Nadzornega sveta
mag. Brigita Šen Kreže

  

SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE

Obveščamo vas, da je pričel veljati Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20), s katerim so omogočeni subvencionirani prevozi pitne vode občanom Občine Logatec, s stalnim prebivališčem v Občini Logatec, ki nimajo možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.
 
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, ki je vpisan v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode.
 
Vpis v Evidenco je možen na podlagi vloge in izpolnitvi naslednjih pogojev:
 • da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo,
 • da gre za porabo vode za lastne potrebe,
 • da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
 • da se vodo dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
 
Uporabniki so upravičeni do največ petih brezplačnih prevozov pitne vode na koledarsko leto. 
 
Upravičenec je dolžan Občino obvestiti o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše na območju, kjer se nahaja njegov objekt. Po prejemu obvestil o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše lahko župan preveri stanje pri izvajalcu in se na podlagi navedenega odloči o sprejemu pisne odredbe, s katero določi, da so na določenih območjih v občini, uporabniki upravičeni do subvencioniranja prevozov.
 
VLOGA ZA VPIS V EVIDENCO

  

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA

Vse nosilce kmetijske dejavnosti obveščamo, da odpadna silažna folija ne sodi med mešane komunalne odpadke ali embalažo, ki nastane v gospodinjstvih. Ta vrste odpadek sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj sam. Torej, stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta. Odlaganje v hišne posode za komunalne odpadke ali na ekološke otoke ni dovoljeno.

Prisotnost silažne folije je vzrok za ne prevzemanje le te s strani embalažnih družb.  Razlog za to je, da proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene, torej ni podaljšane odgovornosti in ni vzpostavljene mreže zbiranja na ravni države.

Povzročitelji odpadne silažne folije lahko folijo oddate na zbirnem centru v času obratovanja. Odpadek bo na zbirnem centru stehtan, za pripeljano količino odpadka pa bo izdan tudi račun, skladno z veljavnim cenikom. Cena 1 t odpadne silažne folije znaša 151, 48 €.

Prevzemniki v naši bližini, ki prevzemajo to vrsto odpadka so:

 • KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D. O. O., AGROKOMBINATSKA CESTA 80, 1000 LJUBLJANA;
 • BRDO D. O. O., LESNO BRDO 49C, 1360 VRHNIKA;
 • AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN MODIC S.P., IŠKA VAS 45, 1292 IG;
 • GOR D. O. O.; TRŽAŠKA CESTA 2, LJUBLJANA
 • MECUM, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVANJE IN SVETOVANJE, D. O. O., LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 43, 1000 LJUBLJANA;
 • C&G D.O.O., RIHARJEVA ULICA 38, LJUBLJANA;
 • HMEZAD - TMT TRANSPORT, MEHANIZACIJA, TRGOVINA, D.O.O., LJUBLJANA, DERČEVA ULICA 35, 1000 LJUBLJANA.

  

Izredni prevzem blata iz obstoječih greznic in MČN <50 PE

S 1.1.2020 je stopil v veljavo nov Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19; v nadaljevanju odlok). Odlok prinaša kar nekaj sprememb in je dostopen na spletni strani Občine Logatec - https://www.logatec.si/index.php/predpisi/gospodarstvo.  Med drugim 6.člen odloka določa obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Redni prevzem blata iz obstoječih greznic se izvaja enkrat na tri leta, redni prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav velikosti pod 50 PE pa se izvaja enkrat na dve leti. Vsi ostali prevzemi so izredni prevzemi in se dodatno zaračunajo.

Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne, to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene, če so greznice premajhne se pojavljajo težave v njihovem delovanju. 

Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem: Zahtevek za izredni prevzem blata iz greznic ali MČN <50 PE

  

Kaj ne spada v kanalizacijske odtoke?

Na speltni povezavi Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke si lahko preberete in ogledate posledice neprimernega ravnanja uporabnikov kanalizacijskega sistema.

  

Sporočanje stanja števca

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanja vodomera. Registrirajte se namesto na Komunala.info na portal mojupravljalec.si. Za navodila, kliknite na datoteko.

  

Bela voda

Prejeli smo več klicev o pojavu "bele vode", zato vam sporočamo, da je bela obarvanost vode iz pipe fizikalen pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Pojav ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi, kot zmotno misli večina porabnikov. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk  sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi razopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čisti kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini. Voda se lahko brez zadržkov uporablja za pitje, kuhanje ali umivanje.

  

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine

Obveščamo vas, da odpadke v občini Logatec pobiramo le v za to namenjenih posodah. Odpadki, ki so poleg posode za biorazgradljive odpadke odloženi v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža. Dodatne količine biorazgradljivih odpadkov lahko pripeljete na Zbirni center Ostri vrh.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2023
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2023 | CMSx